Table of contents
« Vorige Volgende »
Wat is stress?
door prof. dr G. Cristianini, hoogleraar aan de universiteit van Padova, vertaald vanuit het Italiaans.

Wat is stress? dit lijkt misschien op het eerste gezicht een gemakkelijke vraag. de term wordt veelvuldig gebruikt en het merendeel van de mensen is er - ten onrechte - van overtuigd te weten wat met deze term wordt bedoeld en wat er in het lichaam gebeurt als het zich in een dergelijke toestand - die vaak een negatieve connotatie heeft - bevindt.

Wij achten het echter nuttig om dit onderwerp, althans enkele aspecten daarvan, te behandelen, ook in het licht van de vele studies die zijn verschenen nadat hans selye - nu meer dan zestig jaar geleden - als eerste een definitie van stress heeft gegeven.

Volgens seley moeten wij onder stress verstaan: een antwoord van ons organisme op een bepaalde stimulans die in eerste instantie moet worden gezien als een reactie van het organisme om zich aan te passen aan een abnormale situatie (een soort aanpassingssyndroom dus) en die soms zelfs de voorbode is van verschillende kenmerkende ziekten. In de daaropvolgende wetenschappelijke studies is aangetoond dat stress het directe gevolg is van een emotionele activiteit die wordt veroorzaakt door invloeden van buitenaf. die invloeden worden ook wel de 'stressveroorzakende stimulansen' genoemd. deze emotionele reactie die het gevolg is van een bepaalde stimulans is een nogal complex fenomeen dat zijn oorsprong vindt in bepaalde delen van de hersenen (die tezamen wel het 'limbische systeem' genoemd).
Maar deze hersendelen, wat voor een functie hebben die ten opzichte van een stressveroorzakende situatie? in de eerste plaats selecteren zij de stimulansen die worden ontvangen. vervolgens waarderen zij deze stimulansen. niet op iedere stimulans behoeft immers met een emotionele reactie te worden beantwoord. overigens behoeven stressveroorzakende prikkels niet altijd van buitenaf te komen. bepaalde fantasieën, verwachtingen en herinneringen kunnen al spanningen en emoties oproepen.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina