Table of contents
« Vorige Volgende »

Pesten is geen spelletje, Je verpest zo iemands leven...

 
Zo gaat het op school en zo gaat het maar door en door.

Hoeveel managers zitten zelf in een pester/gepeste rol door bedrijfscultuur of door persoonlijkheid? Gebeurt dit bewust of onbewust? Door gebrek aan leiderschap kan een pestproces of terreurproces voortduren. Het kan ook zijn dat de manager zelf verstrikt is, zodat hij het pestprobleem niet kan waarnemen. Dan is het zaak dat de directie actie neemt en de manager aanbiedt zich te laten coachen op dit deel van zijn verantwoordelijkheid.
Pesten en werkterreur kost het bedrijfsleven immers miljoenen per jaar, afgezien het leed wat zich afspeelt op de werkvloer en thuis.

Hoe laat je deze groep inzicht krijgen in de noodzaak tot verandering.
Deze regels uit het liedje van mensen voor mensen uit de jaren negentig brengen ons weer bij het alledaagse gebeuren: Er wordt gepest en pesten veroorzaakt heel veel leed in een mensenleven. Wie is er nou niét ooit op één of andere manier bij betrokken?

Wat is pesten?

Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer mensen en dat tot doel en tot gevolg heeft dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of zich buitengesloten voelt. In het bedrijfsleven - erger nog dan op school - kan dat iemands baan kosten, waardoor ook weer het gezin van de (weg)gepeste werknemer de dupe van wordt.

Waar gaat plagen over in pesten?
 • Plagen is nog onbezonnen, spontaan en gaat vaak met humor gepaard terwijl pesten berekenend en gemeen overkomt en tegen één persoon gericht is.
 • Plagen gebeurt incidenteel en is van korte duur terwijl pesten herhaaldelijk en systematisch plaatsvindt, en vaak door meerdere personen (gelijktijdig) gericht is op hetzelfde slachtoffer.
Kracht,Macht,Onmacht

Plagen speelt zich af tussen (hyarchisch) gelijken, terwijl bij pesten sprake is van macht en onmacht. Pester voelt zich plager en geplaagde voelt zich gepeste? Is dit een kwestie van bewustzijn of –blijft vaak buiten schot.
Een kind dat zelf pest of gepest is, heeft als het zich niet heeft kunnen ontwikkelen, door bijvoorbeeld therapie of coaching, veel kans om in een crimineel circuit terecht te komen, doordat het daardoor makkelijk te manipuleren volwassenen kunnen worden, dan wel mensen die de onvrede in zich zelf blijven projecteren op anderen, die net even wat anders zijn dan de gemiddelde werknemer.
Van de gepeste leerlingen van het voortgezet onderwijs durft bijna niemand uit zichzelf thuis te praten over het gepest worden terwijl diezelfde groep desgevraagd zegt dat er door de leerkracht niet ingegaan wordt op het pestvoorval.
In het latere beroepsleven hebben veel Nederlanders te maken met pesten en agressie op het werk. De directe effecten voor de economie zoals langdurig ziekteverzuim en improductiviteit zijn dan ook enorm. Wellicht is dit een extra argument voor werkgevers, die uiteindelijk voor de kosten opdraaien als iemand hierdoor is uitgevallen.

Als er gepest wordt. Hoe pak je dat aan?

Dat er gepest wordt en dat pesten heel veel leed veroorzaakt in een mensenleven is een ieder wel bekend. Wie is er niét ooit op één of andere manier bij betrokken geweest?

Gevolgen en schade

Dat zowel het leven van de pester als van de gepeste nog heel lang verschrikkelijke negatief beïnvloed kan worden is minder bekend.
Hierbij even wat getallen en feiten:

 • Bij benadering 385.000 leerlingen in het onderwijs worden per jaar gepest.
 • Eén op de vier kinderen van het basis onderwijs en één op de 16 van het voortgezet onderwijs wordt gepest.
 • Onlangs is uit een in Nederland gehouden onderzoek gebleken dat één op de vier kinderen onder de 18 jaar last heeft van chronische pijnen. Wat daar het verband tussen is weten we niet maar dat gegeven baart ook heel wat zorgen.
 • Een kind dat zelf pest heeft vier keer zo veel kans om in een crimineel circuit terecht te komen.
 • Van de gepeste leerlingen van het voortgezet onderwijs durven 90% thuis niet te praten over het gepest worden terwijl diezelfde groep zegt dat er in 96% van de gevallen door de leerkracht niet ingegaan op het pestvoorval. In het bedrijfsleven zal dit niet veel anders zijn.
 • In totaal 3,5% van de ruim 7.000.000 werkende Nederlanders heeft te maken met pesten en agressie op het werk.
 • Ruim 250.000 werknemers worden gemiddeld zes maanden lang vrijwel dagelijks systematisch door collega's gepest.
 • De gevolgen van pestgedrag worden door slachtoffers vergeleken met traumatische ervaringen, die volgens onderzoekers gelijk staan met de gevolgen van kapingen, gijzelnemingen en verkrachtingen.
 • De directe economische effecten, zoals langdurig ziekte verzuim en improductiviteit zijn daarvan een gevolg.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina