Table of contents
« Vorige Volgende »
Kernfusietraining® bij pesters en gepesten; een visie van De Mee-denkers

Als je als kind op de wereld komt, heb je alleen de volwassenen om je aan vast te houden en moet je dus wel vertrouwen op die vol­was­ sen wereld. Helaas word je als kind hier vaak in beschaamd. De daarmee gepaard gaande emoties kun je of mag je niet uiten, zodat je een diep gevoel van 'verlaten' zijn ervaart. Een deel van je blijft met een bepaalde lading zitten. Deze 'levensenergie' splitst zich op dat moment als het ware in een 'gekwetst' deel en een 'overlevingsdeel' . Het gekwetste deel blijft met een onvervulde behoefte aan veiligheid zitten. Het overlevingsdeel zoekt de op dat moment meest voor de hand liggende oplossing om die situatie aan te kunnen. Het kind kan dan niet meer adequaat handelen of niet meer in contact komen met zijn gevoelswereld. Ook kunnen de weggedrukte emoties leiden tot fysieke klachten.Geleidelijk groeit er een patroon, wat maakt tot wat het kind is geworden. De genoemde splitsing heeft tot gevolg dat de persoonlijke ontwikkeling stagneert. Het kind is nu niet meer wie het werkelijk zou kunnen zijn.
Het 'gekwetste deel in het kind' zoekt gedurende het verdere leven op onbewuste wijze contact door (manipulerende) aandacht te trekken. Bij iedere ervaring in de buitenwereld, die herinnert aan het gevoel van 'in de kou te staan', wordt het weer 'gewekt' en komt het gevoel van verlaten zijn weer boven. De inmiddels in leeftijd volwassen geworden medewerker negeert deze interne ondraaglijke signalen en reageert zijn eigen ongenoegen op anderen af en verliest daarmee het contact met zichzelf. Iedere keer nadat het weer 'zandzakken' heeft opgeworpen om zich te verdedigen zal het met nieuwe signalen komen, die ook op lichamelijk niveau voelbaar kunnen worden. De onvervulde behoefte blijft zich kenbaar maken, het wil leven! De signalen worden vaak ervaren als klachten, die van emotionele, mentale of lichamelijke aard kunnen zijn. Pestgedrag, als uiteindelijke overlevingsstrategie is niet alleen ongewenst maar het brengt uiteindelijk iedereen in het proces ook nog eens verder van huis. Naarmate deze peststrategie door de omgeving op een agressieve wijze wordt benaderd kan er zich rond dit deel een scala van nog meer afweermechanismen vormen.
Als deze klachten ook weer door de begeleiders of de persoon zelf genegeerd worden kan dit tot gevolg hebben dat de lichamelijke of geestelijke klachten chronisch worden. Neem verantwoordelijkheid voor je gekwetstheid en doorbreek deze negatieve spiraal door je te laten coachen op je onbewuste gedrag!

De aanpak van de Mee-denkers

De Mee-denkers hebben een kortdurend behandelplan voor de gevolgen van pesten op het werk alsmede om mensen weerbaar te maken tegen het pestgedrag. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om er van af te komen groter is en de hoop op herstel sterker is en men ook thuis met behulp van het meegeleverde zelfhulp-cd’s aan de gang gaat.

Kernfusietraining©, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan het probleem met behulp van de Zelfhulp-cd’s , is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak van intrapsychische stress en conflicten. Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Stress kun je voorkomen of er adequaat mee omgaan
 1. Doe dat wat je doet met plezier en en ervaar het plezier wat je er aan beleeft als de beloning op de inspanning.
 2. Realiseer je vaak dat je je sterke kanten hebt.
 3. Zet negatieve gedachten om in positieve gedachten.(Negatieve gedachten brengen je in een neergaande spiraal).
 4. Neem je lichamelijke signalen steeds serieus en neem afstand van het conflict wat je ervaart en realiseer je dat je een uniek waardevol mens bent, los van wat je presteert.
 5. Breng veel tijd door met kinderen en / of je huisdier. Kinderen en huisdieren brengen je in het nu en geven blijdschap.
 6. Stel je onafhankelijk op en neem verantwoordelijkheid voor je zelf en daar waar je het kunt ook voor de mensen om je heen.
 7. Zorg voor voldoende lichamelijke oefening; sporten is goed voor de geest. Goed afwikkelen van de voeten stimuleert relexzones onder de voeten.
 8. Beperk je tot het stellen van haalbare doelen en doe wat je kunt.
 9. Ga na welke drijfveren je gedrag beïnvloeden. (Wat voel je, wat ervaar je en wat denk je vlak voordat je reageert op een bepaalde situatie, gebeurtenis).
 10. Houd je doelen voor ogen en stel ze, daar waar nodig is bij, en communiceer dit naar je omgeving, die bij je doelen betrokken waren.
 11. Het opdoen van kennis werkt stressverlagend. Blijf breed georiënteerd, volg cursussen die je aanspreken om je blik te verruimen.
 12. Uit je emoties op een volwassen manier. Het uiting geven van dat wat je voelt, wat je ervaart en wat je denkt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis schept duidelijkheid bij de ander en ontspant je zelf doordat je blijk geeft je zelf serieus te nemen. Hiermee verwerk je je emoties waardoor je makkelijker nieuwe spanningen kunt hanteren.
 13. Luister vaak naar muziek en ga er in op, dans en zie wat het je brengt.
 14. Neem een bad of een douche.

De Mee-denkers hebben een kortdurend behandelplan voor stress die niet zelf op te lossen lijkt. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om er van af te komen groter is en de hoop op herstel sterker is en men ook thuis met behulp van het meegeleverde zelfhulp-cd’s aan de gang gaat.
Kernfusietraining®, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan het probleem met behulp van de Zelfhulp-cd’s , is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak van stress. Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies of mail ons je vraag.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina