Deze website bevat voor sommige mensen te veel informatie. Is dit voor u ook te veel informatie ineens?
Druk onze zakelijke folder of clientenfolder af.
Download eerst de overzichtelijke clientenfolder van de Mee-denkers [Adobe Acrobat PDF - 856.53 KB] en print deze uit, of
Download hier de zakelijke informatiefolder met foto en zelfhulpcd's [Adobe Acrobat PDF - 161.63 KB].

Trainingen 'Persoonlijke effectiviteit' van de Mee-denkers:

Hieronder een voorbeeld offerte:

  •     Effectief onderhandelen
  •     Effectief communiceren
  •     Persoonlijke effectiviteit
  •     Stress Management
  •     Burnoutpreventie
  •     Emotioneel Management
  •     Intuitief Management
Coaching door kernfusietraining®

´Bij een werkelijk groot mens voelt men zich niet klein, bij een werkelijk groot mens voelt men zich groots´

De trainingen hebben gemeenschappelijk dat uitgegaan wordt van uit dat men zich kan bevinden in de macht of onmacht positie en dat de transactie die daardoor in de communicatie ontstaat voor geen van de partijen gunstig is. Bij deze training gaan we er vanuit dat de kracht-positie voor beiden een optimaal effect geeft in de onderlinge communicatie. Er wordt geleerd om de inadequate communicatie en het eigen aandeel ervan te herkennen en te transformeren in een optimale houding die respect afdwingt.
Locatie: Adviescentrum Voor Preventieve Gezondheidszorg in Amstelveen (als deze maatwerktraining op een andere lokatie wordt gegeven gelden andere tarieven)

Deze kernfusietraining is een uitdaging, en het begin om een beter inzicht in uzelf en anderen te krijgen. U leert op een zeer effectieve wijze te communiceren met uzelf en anderen. De training leert u zowel beter naar uw intuïtie te luisteren als wel het effectief en efficiënt communiceren met uw omgeving. 

U krijgt technieken aangereikt, die u nieuwe of andere inzichten verschaffen en waardoor u effectiever gaat communiceren en beter gaat functioneren.

De aangereikte technieken en gereedschappen komen voort uit moderne therapeutische methoden, zoals de transformatietherapie welke door ons instituut ontwikkeld en uitgetest zijn in onze experimentele leertherapeutische praktijk. De interventies in de training vormen een samensmelting van onze inzichten en analyses en theorieën van therapeuten en filosofen, waaruit zich uiteindelijk bruikbare technieken vormden, die onder de verzamelnaam NLP overal ter wereld worden benut in veel verschillende disciplines.

De aangereikte kennis wordt in de training omgezet in actie.

We kunnen groeibehoefte oppakken als signaal om vanuit de ontstane stilstand ons te richten op nieuwe doelen. De kunst van de kernfusietrainer is de stilstand te transformeren in een soepele beweging.
Kernfusietraining is één van de hulpmiddelen die ons op een realistische wijze leert ons denken te beïnvloeden:  zelfverkenning, wat uiteindelijk de communicatie met ons zelf en anderen verrijkt.
Transpersoonlijke psychologie en transformatietherapie (kernfusietraining) en NLP hebben raakvlakken waar 't het communicatiemodel, het gebruik van metaforen, veranderingstechnieken, transformatie en het formuleren van doelen betreft.
Het bijzondere van de kernfusietraining en transformatietherapie is dat vanaf de eerste tot en met de laatste fase van het contact de ander op een specifieke wijze wordt benaderd. De trainer richt zijn communicatie gelijktijdig op zowel het bewuste als het onbewuste. Fysiologische, emotionele en mentale processen kunnen hierdoor doelbewust worden beïnvloed.
De kernfusietrainer helpt door middel van vragen, opmerkingen en suggesties om die omgeving voor de ander te creëren waarin deze optimaal gebruik kan maken van zijn eigen latente mogelijkheden. Zodra men in zoekproces is, richt de trainer zich direct tot het onbewuste en werkt daarom veel met symbolen en metaforen.

Deze suggesties en vragen spelen een belangrijke rol in de communica­tie tijdens het zoekproces.
De individuele kernfusietraining over een traject van 3 tot 4 maanden is gebleken uiterst effectief te werken.
Het voordeel ten opzichte van een ononderbroken groepstraining van een dag is, dat aangeleerde veranderingen en technieken beter beklijven. Kennis en gevoel worden met elkaar in balans gebracht, zodat kennis omgezet kan worden in actie.
Deze individuele maatwerktraining in 7 korte sessies van 1½ uur is zeer concurerend met gebruikelijke groepstrainingen. Bovendien wordt er weinig werktijd verloren.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina