Kernfusietraining© is een integratieve vorm van coachen waarbij de werkwijze van verschillende succesvolle, effectieve psychologen/therapeuten en diverse filosofische inzichten zijn verenigd. (Ericksoniaanse hypnotherapie, Adleriaanse psychotherapie, psychodynamische therapieën, transactionele analyse, NLP, systemisch werken, energetisch werk, kynesiologie).Deze zijn gebundeld tot deze wijze van coachen/therapie, die uitstijgt boven de som der delen. Aan de hand van het kennismakingsgesprek en een schriftelijke intakeprocedure wordt een behandelplan be-sproken. De sociale -en familieomgeving wordt ook betrokken in deze werkwijze.
De kernsplitsing die tot de Kern-triade leidde en de Kernfusietrainingmethode die tot de oplossing leidt.
De Kernfusietriade bestaat uit de drie punten van de triade en de verbindingslijnen.
We gebruiken ook vaak de berenmetafoor als beeld.

Het Volwassen-IK

Het 'Volwassen-IK' deel van de triade is het deel van de persoonlijkheid dat leert, groeit en keuzes kan maken. Je kunt hem zien als de dirigent van het orkest.

Het onderdrukte gevoel of het onderdrukte verlangen

Vroeger niet te verwerken gebeurtenissen in familie -en sociale omgeving gaven ooit verstrikkingen en verwarringen waardoor men onbewust te zwaar belast werd. Dit belaste gekwetste deel blijft onbewust en groeit niet meer. Dit noemen we het 'Gekwetste IK'. Dit deel kun je zien als de picolospeler, die ooit zonder voldoende geoefend te hebben heeft moeten optreden voor het grote publiek én dat is blijven doen in een ondergesneeuwde rol.

De Overlevings-IK

of het aangepaste gedrag[/b] bruine beer met veelkleurig jasje aan.
Aanvankelijk, ter bescherming van het niet te verwerken gevoel, leidde dit tot een onbewuste overlevingsstrategie, wat uiteindelijk veel intra-psychische stress tot gevolg heeft, omdat deze reactie in puur conflict komt het het onderdrukte gevoel van het 'Gekwetste -IK'. Dit deel kun je zien als de eerste violist, die het relexmatig opneemt voor de picolo, als hij maar even denkt dat de picolospeler een foute toon zou kunnen gaan spelen. Hierdoor overstemt hij of zij, zonder vertrouwen te hebben in zijn eigen dirigent, reflexmatig de picolospeler die daardoor niet aan bod komt en ondergesneeuwd blijft. Hierdoor ontstaat interne stress.

Deze vaak onbewuste strategie komt als er niets ondernomen wordt door de ouders of verzorgers en later door het 'Volwassen-IK' zelf, in langdurig conflict met het onderdrukte gevoel en eigen behoeften. Dit veroorzaakt symptomen, die als klachten ervaren gaan worden, als deze niet worden begrepen en gehoord.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina