Voorbeelden van overlevingsgedrag en de nadelige gevolgen daarvan kunt u hier vinden.

Het significante verschil in visie tussen de Kernfusiemethode en de gesubsidieerde Cognitieve Gedragstherapie, beoefend, zoals bij het RIAGG binnen de GGZ.
We streven er naar om tussen de vier en zeven individuele sessies te plannen, die elk met een interval van twee weken, één tot 1½ uur in beslag nemen. In tegenstelling tot gedragstherapie en langdurige kuren met medicatie etc., wordt de cliënt bekeken én benaderd als een totaal gelijkwaardige medemens, die wél uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaat.
Bij Kernfusietraining® wordt het aangemeten masker of het 'overlevings-ik' zéker niet een nog slimmer trucje geleerd om het ooit onderdrukte gevoel nog verder weg te stoppen. Op langere termijn zal, als het onderdrukte gevoel verder wordt weggestopt, het namelijk méér én andere (lichamelijke) klachten gaan vertonen, wat uiteindelijk kan leiden tot zeer ernstige ziekten en een langdurige burnout.
Waar de interventies bij de Kernfusiemethode® wél op zijn gericht is bewustwording van het 'volwassen-IK', ten einde een nieuwe verant- woordelijkheidspositie in te nemen. Dit t.a.v. het afbouwen van het oude en inadequaat werkende - ooit onbewust aangemeten - masker, als ook, het nu wél verantwoordelijkheid nemen voor het ooit onderdrukte gevoel.
In onze visie gaat daarom gedragstherapie uit van een beperkt model, dat bij velerlei klachten alleen op korte termijn tijdelijke resultaten kan boeken. De Kernfusiemethode® echter, richt zich met name op inzicht, bewustzijn en gezondheid op korte –én lange termijn.
In tweemaandelijks bijeenkomsten wordt er steeds gericht gewerkt aan het oplossen van het onbewuste intra psychische conflict. Thuis kan men in de tussenliggende periode dagelijks in een ontspannen toestand naar de bij de Mee-denkers aangeschafte zelfhulp-cd’s luisteren. Deze vier cd’s beslaan elk een specifiek gebied van de Kernfusie-triade, waarbij op metaforische wijze voedende suggesties worden aangeboden.
Indien geïndiceerd wordt de cliënt uitgenodigd aan een groepstraining deel te nemen in de vorm van een workshop Systemische oplossingen van 3 dagdelen, waarvan een planning op de website staat. De groepstraining is niet perse noodzakelijk. Deze kan echter wel veel toevoegen, daar, waar familieverstrikkingen de emotionele ontwikkeling hebben verstoort, en daar waar een kind ooit uit blinde loyaliteit de onbewust uitgezonden ladingen van één of beide ouders heeft gedragen. In zo'n geval kan bij het kind met deze voor zijn leeftijd te zware last de eigen emotionele ontwikkeling gestagneerd geraakt zijn. Door in de groep een familieconstellatie neer te zetten kan op fenomenologische wijze de verstrikking zichtbaar worden en verschuivingen plaatsvinden, waardoor de verstrikking wordt opgelost en de - inmiddels in leeftijd volwassen - deelnemer ook een dito gevoelsleven aan kan nemen. Dergelijke familieconstellatie trainingen hebben vaak een enorm positieve en diepe impact op het gevoelsleven van de deelnemers en hun naasten.

Negatieve effecten van onbewust overlevingsgedrag

Overlevingsgedrag, of een inadequate coping en het daardoor onbewust werkende conflict kan vroeg of laat leiden tot klachten en zelfs tot een burnout. Veel mensen willen daar niet aan en doen er lacherig over. Maar al te vaak echter horen we van onze burnout cliënten dat zij voorheen ook tot de 'stoere lachers' of 'die hards' behoorden (dit gedrag is op zich een overlevingsstrategie of een aangemeten masker van mensen om in de harde omgeving waarin ze verkeren te kunnen overleven.
Om dit onbewust innerlijk conflict op te lossen is het niet perse nodig om in het verleden te gaan zitten wroeten. Deze belasting kan onder andere symbolisch-ritueel worden teruggelegd of via intrapsychische interventies worden opgelost, zodat evenwicht ontstaat.
Hierdoor komt ruimte vrij voor een eigen levensstijl, waarbij eigen behoeften ook aan bod komen.
Door deze kernfusietraining® wordt zelfvertrouwen versterkt en getraind om zelf effectief oplossingen aan te dragen.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina