In het belang van uw kind(eren)

Naar aanleiding van de vele (v)echtscheidingen die we hebben zien langskomen hierbij een belangrijk advies.

Ooit waren jullie verliefd op elkaar en besloten om ervoor open te staan om samen kinderen te krijgen. Helaas is jullie wederzijdse liefde niet sterk genoeg gebleken om het sterkste in elkaar boven te halen. Jullie gingen uit elkaar, om welke reden dan ook. Misschien is nu zelfs wel helemaal het tegengestelde aan de hand. Maar laat de kinderen hier niet de dupe van worden.

We zouden een beroep op jullie beiden willen doen omwille van de geestelijke gezondheid van jullie kind(eren).We hopen dat jullie beiden begrijpen dat het buitensluiten van personen (één van de ouders in dit geval) of het onderdrukken van emoties of het houden van (familie) geheimen alles behalve in het belang van het kind is.

Een kind vangt dergelijke 'ladingen' op of betrekt de buitensluiting of de onderdrukte emotie op zichzelf en raakt hierin verstrikt en gaat voor één of beide ouders 'dragen'.

Dus: 'Mama is boos op papa (of andersom), en dat mag er gewoon zijn

Maar als moeder niet duidelijk aan het kind vertelt dat dat de boosheid niet op het kind van toepassing is,  dan raakt het kind verward en ervaart dat de onuitgesproken lading van boosheid voor haar bedoeld is.

Dat is namelijk wat het kind ervaart. Kinderen raken in verwarring en gaan vanuit die verwarring overlevings- strategieën aanleren. Bijvoorbeeld het voor de ander opnemen. Deze houdingen blijken voor hen, als ze later in de maatschappij komen, juist heel belemmerend te werken voor ze. Dat is natuurlijk niet wat jullie beiden op je geweten zouden willen hebben. Ook hebben ze, door zich anders te hebben moeten gaan voordoen, hun behoeften en gevoelens moeten onderdrukken, hetgeen hen onnodig blijvende basisstress zal opleveren.

Het heeft dus tot gevolg dat je juist het tegengestelde bereikt, van wat je denkt te bereiken. Je wilt het kind beschermen, terwijl je het de andere ouder moeilijk maakt, die daar weer op reageert.

We sluiten onze oproep af met het volgende: Geloof ons dat onze poging op te roepen tot het tonen van respect voor de andere ouder van je kind vooral in het belang is van je kind. En hoe meer dingen gaan escaleren hoe slechter dat is voor zijn/haar toekomst. Dus stop met buitensluiten, stop met de ander voor schut te zetten als er in een boze bui een bedreiging zou hebben plaatsgevonden. En ga met een bemiddelaar aan tafel zitten en maak afspraken omwille van het kind ipv de andere tot wanhoop te brengen, waardoor die dingen zou kunnen doen die de situatie alleen maar kunnen verergeren. Dit geldt voor beide ouders incl. de eventuele nieuwe partner(s).
Als jullie het voordeel hiervan inzien en dit willen, kan één van de Mee-denkers hierbij bemiddelen. 

Mij, (Luuc) schiet, ondanks dat ik niet erg Bijbelvast ben, me een verhaal uit het oude testament te binnen dat me als kind (van ouders die bij elkaar waren) heel erg heeft geraakt: Twee vrouwen, die ruzie maakten over wie het kind toebehoorde en dus het kind niet aan elkaar gunden werd door Salomo voorgesteld om dan ieder maar de helft van het kind te nemen. Toen dit kind in tweeën gehakt dreigde te worden, koos één van de vrouwen ervoor om het dan toch maar aan de andere vrouw te geven. De les, die ouders uit dit Salomonsoordeel kunnen trekken is dat degene die werkelijk zijn kind lief heeft het liever afstaat dan dat het in tweeen gespleten zou kunnen worden. Dit van-binnen-uiteen-splijten is wel wat er vaak gebeurt als ouders in een vechtscheiding verwikkeld raken.  

Dit is ultieme ouderliefde.

Natuurlijk kunnen ook ouders, die wel bij elkaar blijven hun onverwerkte problematiek op hun kinderen projecteren. Zie het gedrag van uw kind steeds als een spiegel, die het u voorhoudt en benut de kans om dat wat ze spiegelen bij uzelf te onderzoeken..

Luuc Christiaanse
Marja Christiaanse-Wijntjes
integratieve systhemische psychotherapie

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina