Op aanvraag kunnen we deze lezing wederom organiseren. Nu vanuit het principe:
Spreken vanuit hart.......in contact met jezelf en in verbinding met de ander


Vooraf aan onze systemische tweedaagse 'Spreken vanuit het hart' kan bij voldoende belangstelling op aanvraag deze lezing wederom worden gegeven.

Voor de tweedaagse workshop op 17 en 18 maart 2012 kun je je inschrijven via onze website, per telefoon of email.

Onderwerp: ‘Verbindend communiceren in contact met jezelf en je omgeving’. Spreken vanuit het hart
 
Vrij kunnen denken en spreken vanuit eigen gevoel en behoeftes met respect en inlevingsvermogen van de behoeftes en gevoelens van de ander. Het klinkt zo eenvoudig en toch gaat het vaak fout. Hoe vaak slikken we onze woorden niet in uit angst om bot of brutaal over te komen? En houden we ons in tot we het niet meer uithouden en onevenredig geïrriteerd, boos of beledigend uitvallen.  
Tijdens de lezing komen de drie belangrijkste probleemgebieden aan bod. Binnen families, waar emotionele verstrikkingen en conflicten vaak onbewust, worden doorgegeven van generatie op generatie. Tussen opvoeder en kind, waar (ooit) onverwerkt verdriet, frustraties en onzekerheden onbewust worden doorgegeven en tot extra belasting leiden. En in communicatie met jezelf (innerlijke conflicten), je partner, collega’s en vrienden waar (verborgen) oordelen, agenda’s en geheimen een open en eerlijk contact in de weg staan.
Doel van de lezing is om in contact met u inzicht te krijgen in de automatisch gekleurde reacties en hoe deze om te buigen naar verbindend communiceren vanuit eigen kracht, keuze en kunnen.
Luuc Christiaanse en Marja Christiaanse-Wijntjes van de Mee-denkers organiseren binnenkort weer verdiepingsdagen Familieopstellingen.
Aanvragen van een lezing kan ook via 020 6479202
 
Er wordt tegenwoordig veel gepraat over geweldloze communicatie. Dit is in feite een misleidend begrip. Communicatie is per definitie een manier van uitwisselen, die geweldloos zou dienen plaats te vinden. Bij communicatie met de ander is de intentie om in verbinding te komen met de ander, in contact met zichzelf. Net zoals communicerende vaten, vaten zijn, die van onder met elkaar verbonden zijn, zodat de vloeistofniveaus op het zelfde niveau komen te liggen. De lezing gaat over het vermogen dat wij mensen hebben om in contact met ons zelf, een verbinding met de ander te leggen. Dit is in feite een geboorterecht. Daar waar dat niet lukt, staan kennelijk blokkades in de weg die vaak hun oorsprong hebben in het verleden, zoals persoonlijke trauma’s, familietrauma’s, en familiegeheimen en verstrikkingen, die daardoor zijn ontstaan. De overlevingsstrategieën, die hieruit voortkwamen leiden tot maskergedrag, welke op subtiel niveau kan worden aangevoeld door de omgeving, waar mensen, vaak al heel jong, onder invloed van de omstandigheden geleerd hebben dat gevoel te negeren. Daar we dit persoonlijke conflict in onszelf niet lang onderdrukt kunnen houden, komt dit zo nu en dan boven water, wat leidt tot conflicten of vermijdingsgedrag in de buitenwereld. Dit kan lichamelijke, psychische, relationele en seksuele klachten tot gevolg hebben. Meestal komen psychische conflicten pas dan tot uiting in een relatie, waar men zich relatief veilig voelt. Dit kan bij vrienden zijn, naaste collega’s of in het gezin. Hoe je hier in contact met je zelf, effectiever en meer in verbinding met de ander mee kan leren omgaan wordt door op een integratieve en speelse wijze uitgelegd. Luuc zal vooral het systemische aspect belichten in relatie tot iemands eigen onverwerkte trauma’s en het daar uit voortkomende, vaak inadequate  overleefgedrag. Marja zal het verbindend communiceren vooral belichten in relatie tot ouder-kind contacten, met name daar waar ouders in een daadwerkelijke gescheiden situatie verkeren.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina