Prof Pritz Goldenes Ehrenzeichen Wien 28 11 2013Zo gaan ze in Oostenrijk om met vernieuwers in de psychotherapie
 
De directeur van de Freud Universiteit in Wenen Prof. dr Alfred Pritz, reikte in 2001 zowel aan Marja als aan Luuc het Eurocertificaat Psychotherapie (ECP) uit. Zelf ontving prof. Pritz, links op de foto, eind 2013, uit handen van de wethouder van Wenen 'De Gouden Oorkonde van Meerwaarde' voor de stad Wenen. Dit om hem te eren voor z'n vernieuwende werk voor de psychotherapie!
Foto Copyright © 2013 by Georg Oberweger / PID
For all those who could not take part at the festive ceremony - please have a look at:
http://www.sfu.ac.at/english/index.php?id=167
http://www.sfu.ac.at/index.php?page=7&article=410
The EAP head office wishes you all a wonderful Christmas Season and all the best for a happy and successful New Year 2014.
With warmest wishes,
Daniela
Daniela Renner
European Association for Psychotherapy
Schnirchgasse 9A/4/410
A-1030 Vienna
Tel.: +43/ 699/ 15 12 52 97
Fax: +43/ 1/ 512 26 04
Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Website: www.europsyche.org
Professor Pritz is the secretary of the EAP and rector at the Freud University in Vienna Austria

City of Vienna Press Release:
Vienna (OTS) - Today, Thursday, Alfred Pritz, psychotherapist and rector of the Sigmund Freud Private University, received the golden decoration for Services to the City of Vienna. Many of his companions and friends assembled at the Town Hall to attend the ceremony, including Federal Minister ret. Maria Rauch-Kallat, Director General ret. Wolfgang Ruttenstorfer, 2nd Distr. Council Chairman Karlheinz Hora, attorney Alfred Noll, media psychologist Peter Vitouch, and chief editor Peter Pelinka.
"Alfred Pritz has advocated the importance and significance of psychotherapy like almost no other in recent years," said Viennas major for culture and science Andreas Mailath-Pokorny during the ceremony. "As one of the initiators of the World Congress and the Psychotherapy Act as well as a co-founder and the current rector of the Sigmund Freud Private University, he has fought tirelessly for psychotherapy. This could only be done by someone like Alfred Pritz, who approaches any issue with immense energy and conviction."
Günther Ogris, social scientist, gave a presentation on the history of the city in his laudation, because "this is also the story of Alfred Pritz". He talked about the development of the Psychotherapy Act, the founding of universities and world congresses, and concluded with the words: "Psychotherapy has spread out over the world from Vienna and that is because of Alfred Pritz. He is without doubt the most influential psychotherapist in the world."
In his acceptance speech, Alfred Pritz emphasized that this decoration made him feel ambivalent. It was like a consolation prize for the defeats he also had to accept. Everything he had succeeded at in his life would not have been possible without his fellow companions and collaborators: "My achievements, they were always teamwork. The Sigmund Freud Private University, too, is inconceivable without the founding members, the professors and students."
 Dear prof. Pritz, dear Alfred
Gongratulations With this decoration
Luuc Christiaanse
Psychotherapist ECP since 2000
Organisation first international congres of the NAP/NGVH 'The other psychotherapies' in Elspeet the Netherlands april 2006
The congres was also attended by the ministry of health of the Netherlands.
Please read the Platoraport too
Eindtermen van GGZ psycholoog BIG nevengeschikt aan NAP therapeut ECP
Kwaliteit ECP ** klik op deze link om het PLATO rapport BOVEN OF ONDER NAP' in te zien
Helaas is het ECP nog niet door VWS genomineerd om te worden geregistreerd gelijk aan de GZ psycholoog in het BIG register. Kleine landen hebben trage radertjes en we ervaren veel weerstand bij het erkenningsproces door VWS mbt onze Europese registratie bij de EAP.
Daarnaast zijn zowel Luuc als Marja Christiaanse sinds februari 2010 in het bezit van the World Certificate of Psychotherapy welke ondermeer is ondertekend door prof. dr Alfred Pritz van de Freud universiteit in Wenen.
**************************************FOR YOUR INFORMATION **********************************************
Verslag bespreking VWS – NAP d.d. 13 februari 2006
15.00 – 16.00 uur, Ministerie VWS, Den Haag
De functiegerichte vergoedingen GGZ volgens de Zvw per 01012007
gerefereerd aan de mogelijkheden voor de houders van het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP)
(Dit verslag is door VWS geaccordeerd en van aanvullingen voorzien d.d. 030306 mevr. drs. T. Fraanje)
Aanwezig namens VWS:
- dhr.Wim Brunenberg (hoofd afdeling Curatieve GGZ)
- mevr. Thyske Fraanje (verantwoordelijk voor o.a. beleid psychotherapie/coördinatie GGZ)
- dhr. Jos Breit (verantwoordelijk voor invoering Zvw) tel. 070 340 7516
- mw. Mirjam Pankras (verantwoordelijk voor de overheveling GGZ vanuit de AWBZ naar
de Zvw)
Aanwezig namens de NAP:
- mevr. Renée Oudijk (voorzitter, BIG–geregistreerd Psychotherapeut, ECP, opleider Psychodrama
TEP)
- mevr. Moniek Thunnissen (lid div. commissies NAP, Psychiater, opleider Transactionele Analyse)
- dhr. Frans Peeters (NAP-office, secr. beroepsorganisatie NGVH, ECP-hypnotherapie)
Samenvatting belangrijkste items:
(Aanvullingen VWS op concept-verslag in Italic)
M.b.t. de GGZ is in de Zvw per 010107 niet langer de BIG-registratie het criterium voor de zorgverzekeraars om contacten af te sluiten met zorgaanbieders.
De zorgverzekeraars mogen zelf bepalen met welke zorgverleners ze contracten afsluiten voor het Basispakket. Bij toetsing of iets wel/niet onder het Zvw-pakket valt is niet de beroepsgroep bepalend, maar de aard van de zorg. Per 1 januari 2007 zal de extramurale geneeskundige GGZ en de intramurale geneeskundige GGZ tot één jaar geregeld zijn in de Zvw. De omschrijving in het Besluit zorgverzekering (Bz) luidt: Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, ... (art. 2.4 Bz). De term "plegen te bieden" wordt ingevuld met toepassing van de volgende bepaling: De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten (art. 2.1, tweede lid Bz). Het CVZ is op dit moment bezig met een handreiking om bij te dragen aan een eenduidige uitleg van de aanspraken AWBZ en van de verzekerde prestaties in het kader van de Zvw. Dit jaar zullen de zorgverzekeraars de geneeskundige GGZ in hun polissen gaan opnemen. De polissen worden getoetst door het
CTZ en moeten voor 1 november op de deurmat van de verzekerden liggen.
Als de ene zorgverzekeraar een ECP-houder toelaat in het Basispakket en de ander alleen tot de Aanvullende polissen, zal op initiatief van het College Toezicht Zorgverzekeraars toetsing plaatsvinden door CVZ ( het College voor Zorgverzekeringen). Deze instantie bepaalt de "range" van de functiegerichte vergoedingen.
De criteria hiervoor moeten nog worden vastgesteld / zijn nog niet uitgekristalliseerd, wel kan gesteld worden dat de thans door het "veld" gebruikte richtingen niet "bewezen" hoeven te worden. Omdat eclectisch werkende BIG-geregistreerde psychotherapeuten binnen en buiten instellingen, thans ook bijv. al Hypnotherapie, Transactionele Analyse en Psychodrama toepassen, komen zulke behandelingen zeer waarschijnlijk eveneens voor vergoeding in aanmerking. Het is wel aan de zorgverzekeraars om deze behandelingen wel of niet bij een bepaalde hulpverlener te contracteren. .
Op het moment stelt/bepaalt de BIG-registratie instroomcriteria en eindtermen voor de reguliere opleidingen Psychotherapie. Het is de vraag of de huidige instroomcriteria gehandhaafd blijven / daar is momenteel discussie over. (Opmerking: wellicht speelt hierbij een rol de recente Europese/Nederlandse ontwikkelingen in het Hoger onderwijs: waarbij een Masterkwalificatie (MA) vanuit een HBO (BA) bereikt kan worden). Bij het inkopen van psychotherapeutische zorg zijn instroomcriteria niet langer een uitsluitende factor.
De NAP-afvaardiging merkt op dat de 1e lijnspsychologen en de GZ-psychologen die na 1 jan 2007 zonder meer worden vergoed vanuit de Zvw (Opm: Vergoeding is niet zonder meer het geval; dit is afhankelijk van de polis, er geldt sowieso een maximaal aantal zittingen en een eigen bijdrage), nog niet voldoen aan de eisen voor het ECP: zij krijgen vrijstelling voor het Basistraject (1800 opleidingsuren), maar moeten tevens voldoen aan de eis van een 4 jarige training in één specifieke modaliteit van psychotherapie erkend door de EAP (1400 opleidingsuren).
Een belangrijke rol in de wegingprocedure speelt ook de afdeling MEVA (directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarktbeleid). De NAP werd geadviseerd contact op te nemen met mevrouw Gon Schiereck (070 340 6032, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
De NAP-afvaardiging geeft uitleg over het aangenomen amendement van het Europees parlement van mei 2005 m.b.t. de erkenning van beroepen in Europa (een brede Europese organisatie mag met een voorstel komen voor de Europese erkenning van een beroep naar verschillende klassen van opleiding. Na acceptatie door het Europees Parlement wordt het dan een directief van DG 1 (Internal Market) en is het een wettelijk, Europees erkend kwalificatiemodel.
Echter: aangezien BIG-registratie niet langer het enige criterium kan zijn, kan - volgens de afgevaardigden van VWS - de NAP het best contact opnemen met de zorgverzekeraars en (eventueel) patiëntenorganisaties om haar doelen, te bereiken, beter dan meer energie te steken in het krijgen van alsnog een BIG-erkenning.
Resumerend kan worden gesteld dat de informatie over het ECP en de Europese ontwikkelingen op een gunstig moment is ingebracht (aan het begin van de wegingprocedures).
Na 1 januari 2007 zullen vergoedingen – naar verwachting óók in de aanvullende polissen - worden gegeven en gefiatteerd op DBC-basis (Diagnose Behandel Combinatie): bijv. diagnose volgens DSM-IV:"Depressie (licht)", € 375,- totaal.
Misschien dat CTZ voor post-HBO ECP-houders wel andere tarieven zal vaststellen dan die voor bijv. een psychiater met een ECP.
De therapieën die thans vergoed worden onder de aanvullende polissen zullen per 1 januari 2007 aan bepaalde (inhoudelijke) criteria dienen te voldoen.
Tot slot vroeg de afvaardiging van de NAP om een spreker op het congres d.d. 22 april. Praktisch probleem: veel deskundigen zijn zwanger en juist tegen die tijd uitgerekend. Dhr. Breit zal kijken of hij zich vrij kan maken.
I.v.m. toekomstig overleg kan de NAP - gedurende zwangerschapsverlof van mevr. Fraanje - contact opnemen met dhr. Brunenberg.
In optiek van de NAP- afvaardiging vond de ontmoeting plaats in een open sfeer, met de bereidheid objectief naar het ECP en de mogelijkheden hiervoor te kijken.
Opmerking: door de recente ontwikkelingen heeft de NAP als brancheorganisatie / koepel voor zorgaanbieders psychotherapie een positie, nevengeschikt aan die van de NVP, de NVVP en het NIP naar overheid (VWS) en de zorgverzekeraars.
Namens de NAP-afvaardiging,
Renée Oudijk
Frans Peeters
Moniek Thunnissen

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina