Table of contents
« Vorige Volgende »

INTERVIEW door dr Sieberen Voordewind met Luuc Christiaanse

Werkplek:           

Adviescentrum Voor Preventieve Gezondheidszorg te Amstelveen

Beroep:

Coach/therapeut d.m.v. psychotherapie, hypnotherapie, Systemische oplossingen en Kernfusietraining®
Europees geregistreerd bij de EAP middels een ECP bij de World Councel via het WCP

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Omschrijving van uw werk:

We werken met een integratieve vorm van kortdurende therapie, die we Kernfusietraining® hebben genoemd.
We streven er naar om maximaal zeven individuele Kernfusietraining sessies te plannen, die elk met een interval van 2 weken 1½ uur per keer in beslag nemen. In tegenstelling tot gedragstherapie en pillenkuren wordt de cliënt gezien en benaderd als een uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaand organisme, die minimaal bestaat uit één Kernfusietriade. Bij Kernfusietraining wordt het aangemeten masker of het 'Overlevings-Ik' zeker niet een nog slimmer trucje geleerd om het onderdrukte gevoel verder weg te stoppen. Waar de interventies wel op zijn gericht is bewustwording van het 'Volwassen- IK', ten einde een nieuwe  verantwoordelijkheidspositie in te nemen t.a.v. het afbouwen van het oude en inadequaat werkende, ooit onbewust aangemeten, masker, als ook het verantwoordelijkheid nemen van het onderdrukte gevoel. In onze visie gaat daarom gedragstherapie uit van een heel beperkt model, dat alleen op korte termijn resultaten boekt. Op langere termijn zal het steeds verder weggedrukte gevoel meer en andere klachten genereren. In de tweemaandelijks bijeenkomsten wordt er steeds gericht gewerkt aan het oplossen van het onbewuste intra-psychische conflict. Thuis kan men in de tussenliggende periode dagelijks in een ontspannen toestand naar de -bij de Mee-denkers aangeschafte - zelfhulp-cd's luisteren. Deze vier cd's beslaan elk een specifiek gebied van de Kernfusie-triade, waarbij op metaforische wijze voedende suggesties worden aangeboden. Indien geïndiceerd wordt de cliënt uitgenodigd aan een groepstraining deel te nemen in de vorm van een workshop Systemische oplossingen van 3 dagdelen, waarvan een planning op de website staat. De groepstraining is niet perse noodzakelijk. Deze kan echter wel veel toevoegen, daar, waar familieverstrikkingen de emotionele ontwikkeling hebben verstoort, en daar waar een kind ooit uit blinde loyaliteit de onbewust uitgezonden ladingen van één of beide ouders heeft gedragen.
In zo'n geval kan bij het kind met deze voor zijn leeftijd te zware last de eigen emotionele ontwikkeling gestagneerd geraakt zijn. Door in de groep een familieconstellatie neer te zetten kan op fenomenologische wijze de verstrikking zichtbaar worden en verschuivingen plaatsvinden, waardoor de verstrikking wordt opgelost en de - inmiddels in leeftijd volwassen - deelnemer ook een dito gevoelsleven aan kan nemen.
Dergelijke familieconstellatie trainingen hebben vaak een enorm positieve en diepe impact op het gevoelsleven van de deelnemers en hun naasten.

Kunnen mensen met burnout en spanningen ook bij u terecht?

Overlevingsgedrag, of een inadequate coping en het daardoor onbewust werkende conflict kan vroeg of laat leiden tot klachten en zelfs tot een burnout. Veel mensen willen daar niet aan en doen er lacherig over. Maar al te vaak echter horen we van onze burnout cliënten dat zij voorheen ook tot de 'stoere lachers' of 'die hards' behoorden (dit gedrag is op zich een overlevingsstrategie of een aangemeten masker van mensen om in de harde omgeving waarin ze verkeren te kunnen overleven. Om dit onbewust innerlijk conflict op te lossen is het niet perse nodig om in het verleden te gaan zitten wroeten. Deze belasting kan onder andere symbolisch  ritueel worden teruggelegd of via intrapsychische interventies worden opgelost, zodat evenwicht ontstaat.

Welke methode(n) gebruikt u voor deze mensen?

Kernfusietraining® is een integratieve vorm van coachen waarbij de werkwijze van verschillende succesvolle, effectieve psychologen/therapeuten en diverse filosofische inzichten zijn verenigd. (Ericksoniaanse hypnotherapie, Adleriaanse psychotherapie, psychodynamische therapieën, transactionele analyse, NLP, systemisch werken, energetisch werk, kynesiologie).Deze zijn gebundeld tot deze wijze van coachen/therapie, die uitstijgt boven de som der delen.
Aan de hand van het kennismakingsgesprek en een schriftelijke intakeprocedure wordt een behandelplan besproken. De sociale -en familieomgeving wordt ook betrokken in deze werkwijze.

Wat is het resultaat?

Door het bovenbeschrevene worden de onbewuste intra-psychische conflicten opgelost, waardoor de spanningen die daar het gevolg van waren, oplossen en de cliënt tot een evenwichtige persoonlijkheid kan groeien. Hierdoor komt ruimte vrij voor een eigen levensstijl, waarbij eigen behoeften ook aan bod komen.
Door deze kernfusietraining® wordt zelfvertrouwen versterkt en getraind om zelf effectief oplossingen aan te dragen.

Wat wilt u ter bemoediging doorgeven aan de lezers?

De spanning van familiegeheimen -en verdriet kunnen onbewust worden overgedragen via kinderen naar kleinkinderen tot ook aan achterkleinkinderen en nog verder. Deze spanning komt als een onbewuste lading aan bij een of meerdere kinderen, die degene die staat voor het geheim of weggedrukte verdriet, als het ware representeert. Deze lading is vaak zo zwaar voor een kind, dat het daardoor vaak geremd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Als we zo doorgaan met deze doorgeefacties, dan wel het verdriet nog verder wegdrukken, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst. Zij die de moed hebben om deze familieverstrikkingen zelf op te lossen, helpen dus niet alleen zich- zelf, maar indirect ook het systeem waarin ze zich bevinden, waaronder het eigen nageslacht. Ik heb in mijn zojuist geschreven boek 'de Verlichting' aanwijzingen gegeven hoe e.e.a. kan worden aangepakt via deze zelfhulpmethode. De zelfhulp-cd's bij het boek maken het 'aan-je-zelf-werken voor veel mensen toegankelijk.

Waar kunnen mensen bij u terecht om geholpen te worden?

We werken in Amstelveen in een eigen centrum Nieuwenhuijsenlaan 38 1185 DR Amstelveen. Men kan op onze website de routebeschrijving en meerdere ervaringsverslagen en testimonials nalezen.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina