Table of contents
« Vorige Volgende »

Veel gestelde vragen naar aanleiding van dit interview:

Wat is volgens u een burnout?

Burnout is het effect van een te lang, niet herkend intern conflict, ten gevolge van een inadequate overlevingsstrategie, zoals obsessieve controle en overmatig doorgeslagen perfectionisme, gebrek aan assertiviteit, te sterke loyaliteiten, waardoor eigen behoeften, verlangens en emotionele uitwisseling niet aan bod komen in het sociale verkeer, zowel prive als zakelijk.

Welke conflicten kunnen leiden tot een burn out?

Op de keper beschouwd zijn het conflicten veroorzaakt door familieverstrikkingen, overmatige (onbewuste) loyaliteiten, gebrek aan assertiviteit en het niet volgen van de eigen levensmissie, waardoor ook niet met passie gewerkt wordt, maar meer vanuit gedrevenheid, waarderingzoekend gedrag en dadendrang.

Wat kunnen mensen met een burn out het beste vermijden en waarom?

Het beste kan men antidepressiva vermijden, ondanks dat men zich down kan voelen. Antidepressiva onderdrukken het gevoel wat men toch al lang heeft weggestopt nog meer, waardoor herstel en genezing wordt vertraagd. Ook koffie, alcohol, te veel suiker en tabak zijn energie en vitaminevreters.

Wat kunnen mensen met een burn out het beste wel doen om te herstellen en waarom?

Goed reageren op de signalen, die het lichaam geeft. Een regelmatig leven leiden met gezonde structuur in de dag. Gezonde voeding met veel groente en fruit. Ontspannen, rust nemen, langzaamaan weer bewegen, rustmomenten inbouwen zoals het beluisteren van zelfhulp-cd's, wandelen, fietsen. praten met dierbaren en familie over onverwerkte en onuitgeprate conflicten, met het doel om weer met elkaar in harmonie te komen.

Kunt u voorbeelden geven van ooit onbewust aangemeten maskers waar vele mensen mee lopen?

Perfectionisme, controlefreaking, reflexmatig voor andere zorgen, reflexmatig 'ja' zeggen terwijl men 'nee' voelt, reflexmatig koppig reageren, aantrekken en afstoten, reflexmatig uit contact gaan etc.

Waarom kan een masker leiden tot een burnout?

Achter elk masker ligt een gevoel verborgen, dat wordt onderdrukt. deze twee komen met elkaar in conflict door het spagaat dat men onbewust heeft moeten maken. De vergelijking met een bal onder water drukken geeft een goed beeld van wat er gebeurt als we emoties of behoeften wegdrukken. De opwaartse druk wil de bal omhoog drukken en de arm moet spierkracht leveren om de bal onder te houden. Deze tegengestelde krachten kosten veel energie aan de spierkracht en uiteindelijk wint de opwaartse druk het van de spierkracht. De opwaarste druk kan men vergelijken met levenskracht, die het uiteindelijk ook wint van de overlevingskracht.

Wat verstaat u onder inadequate coping?

Alle gedrag dat reflexmatig is, waarbij men niet dat doet wat nodig is, niet doet wat het moment vraagt, omdat men door een angstreflex niet in staat is te handelen, is een overlevingsreactie. Soms kan men, als men niet weet wat te doen, hulp vragen aan een ander voor wie men respect heeft en waarvan men verwacht dat die ander wel een oplossing weet. Soms is het goed even te ontspannen en er een nachtje over te slapen. Maar als men te lang wacht en de oplossing voor een probleem laat op zich wachten, dan loopt de spanning op. Soms kan men bijvoorbeeld een probleem gaan delen met anderen, waarvan eigenlijk al vast staat dat die het probleem niet kunnen oplossen. Hier is het gevaar dat er geroddeld gaat worden. Dit maakt het probleem vaak erger. Daarna gaat men zich vaak anders gedragen dan adequaat zou zijn om een probleem op te lossen. Hier worden dan vaak maskers aangemeten. Maskers zijn een middel om de onmacht te maskeren en die er uitzien als kracht. Macht is onmacht verkleed als kracht. Hierdoor wordt de onmacht geprojecteerd op anderen, die vaak ook weer met hun masker reageren. Het effect is een inadequate communicatie, waarbij er geen werkelijk contact meer is en mensen niet meer bezield door het leven gaan en elkaar niet meer ontmoeten.

Hoe kan men voorkomen dat men stress te lang laat doorduren, waardoor burnout niet aan de orde hoeft te zijn?

Als men de ratio en het gevoel in balans weet te houden, de juiste keuzes kan maken en in contact blijft met de eigen intuitie, is het mogelijk dat te doen waarvoor hij of zij hier is, een uniek wezen dat een waardevolle aanvulling is op deze schepping en daarbij zijn of haar eigen levensmissie in volle passie kan volgen. Hierbij is het van belang om de eigen interne conflicten en familieverstrikkingen op te lossen.

Wat is goede begeleiding?

Een goede begeleiding, therapie of coaching is die begeleiding waarbij de begeleider een volwassen contact aangaat met het sterke krachtige deel van de client, en de client helpt inzicht te krijgen in zijn of haar inadequate overlevingsstrategieen en de client helpt bij het verantwoordelijkheid nemen voor eigen behoeften, verlangens en onverwerkte emoties, zoals trauma's en de client inzicht geeft in de verstrikkingen die zijn voortgekomen uit buitensluitingen van familieleden, familiegeheimen en onverwerkt emoties, zoals onverwerkt verdriet en rouw.
Goede begeleiders geven de client positieve suggesties, geven zelf het goede voorbeeld en weten de client te motiveren en het geloof in eigen herstel te mobliliseren, door liefdevol en met humor en respect te coachen.
Dit door het zelfvertrouwen te herstellen en met de client op zoek te gaan naar blokkades, deze te helpen oplossen en het vinden van een juiste verhouding van innerlijk leiderschap, ik-sterkte, unieke talenten en vaardigheden, zodat met passie en daadkracht de eigen missie gevolgd kan worden en dat te doen wat het leven vraagt. Dit om met bezieling het leven en het werken in het leven weer te hervatten.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina