Table of contents
« Vorige Volgende »

Hoe gaan mensen met hun problemen om? Wat kan daar het gevolg van zijn en .......

Adviezen om er effectiever mee te leren omgaan.
Onder het hebben van problemen worden ook erfelijke ziekten en genetische afwijkingen verstaan.
Hieronder staan 14 stijlen gerubriceerd waarop je met een probleem om kunt gaan. De eerste vier zijn nog redelijk bewust. Vanaf de vijfde stijl is er sprake van een onbewuste reactie, die vaak een reactie is op een gedachte die door een signaal vanuit de buitenwereld werd opgeroepen.
De vetgedrukte hoofdletters geven de gedrag -of copingstijlen weer, daaronder worden voorbeelden aangegeven en daaronder adviezen wat je zou kunnen doen als de desbetreffende stijl je meer hindert
dan je lief is.

Het kan zijn dat iemand bij het hanteren van problemen een stijl van de eerste categorie heeft, maar bij andere problemen, die bij hem of haar een intern complex oproepen, naar een veel minder effectieve stijl overschakelt (onbewust).

 
Categorieën gaan van effectief naar ineffectief: