1 ACTIEF HET PROBLEEM OPLOSSEN.

Dit geldt voor zowel mentale, emotionele, fysieke seksuele, sociale, religieuze, ethische en spirituele problemen.
Doen of zeggen wat het moment vraagt vanuit de autonome positie.
- Emoties toelaten en daar uiting aangeven of de emotie bewust 'parkeren' en er direct erna op terugkomen (zie 4).
- Bewegen of in rust zijn al naar gelang van wat het moment vraagt. Het effect is dat het de lucht klaart, het ontroert, geeft opluchting, ontspant en geeft een zelfverzekerd gevoel en leidt tot zelfvertrouwen en onafhankelijkheid, enthousiasme en optimisme.

Advies: deel dit met zoveel mogelijk mensen

2 ONDERSTEUNING ZOEKEN

Bij twijfel advies vragen vanuit autonome positie bij partner, vriend, raadsman, advocaat, trainer of het vanuit eigen motivatie in (leer)therapie gaan, met het doel het hervinden van de balans van 'geven en ontvangen' van voelen en denken.

Advies: Als je zelf ergens niet uitkomt is de second best opstelling om adviezen in te winnen bij integere mensen, die je hoogacht en zelf uiteindelijk je keuze maken.

3 LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE ONTSPANNING ZOEKEN

Sublimeren van opgelopen spanning door bijvoorbeeld:
- schaken, kaarten, dammen, lezen, schilderen, gedichten en of dagboek schrijven of ernaar luisteren
- theater/bioscoopbezoek,
- bidden, meditatieoefeningen - zelfhypnose oefeningen, yoga etc,
- sauna, in seks vluchten, dansen, disco

Advies: Als de spanningen blijven, ga er dan vanuit dat er vaak een (intra)psychisch of sociaal conflict ten grondslag kan liggen aan de lichamelijke spanning die je voelt. Deze spanning kan voor een korte periode gesublimeerd worden door bovengenoemde afleidingen, doch uiteindelijk zal je toch de confrontatie aan dienen te gaan met dat wat je eerder vermeden hebt.

4 HET UITEN VAN EMOTIES ACHTERAF VANUIT VOLWASSEN (AUTONOME) POSITIE

Eerder uitgesteld uit consideratie overwegingen, sociale context, angst om afgewezen te worden of om kinderen te beschadigen.

Effect: Acceptatie van je zelf en de ander en inzicht in de situatie.
(basisgevoelens uiten zoals als: verliefdheid, jaloezie, angst, agressie, machteloosheid, verdriet etc en als dat nog niet veilig voelt kun je zeggen dat het "niet goed" of juist wel "heel goed" voelde.)

Advies: Als dit nog niet mogelijk is in direct contact:

- kaartje schrijven of telefoneren en
- Ik-boodschappen geven door te zeggen: wat je voelde, dacht en ervoer op het moment dat de ander iets zei of deed of dat er zich iets voordeed en vragen of de ander er van bewust was dat dát het effect was.
- kijk bij tips op deze site