Vanaf categorie 5 is er gevaar dat mensen worden gemanipuleerd of zelf onbewust gaan manipuleren.

5 UITING GEVEN VAN EMOTIONELE TOESTAND ACHTERAF OP EEN PASSEND MOMENT VANUIT SLACHTOFFERGEVOEL

Je ontlaadt onbewust emoties door uiting of gedrag of door het opschrijven vanuit slachtoffergevoel.

Advies: Indien dit vaak optreedt hulp zoeken bij (moderne) hypnotherapie door hypno-psychotherapeut / TA/Kernfusietraining®.

5a JE 'GEROEPEN VOELEN ANDEREN TE 'HELPEN' GESTUURD DOOR SLACHTOFFER GEVOEL

Emoties verdringen door plaatsvervangend gedrag gestuurd vanuit de behoefte te behagen om controle te krijgen of te behouden over de situatie:
- lief en aardig doen tegen iedereenook al ben je kwaad
- perfectionist
- controle freak
-'doceren',
- wijsneus,
- dwingeland,
- helper,
- redder,
- intrigant,
- betweter,
-'doorbijter'
- drammer;
-'straatvechter'
Hierbij ontlaadt je onbewust emoties door uiting of gedrag of door het opschrijven vanuit slachtoffergevoel.

Advies: Indien dit vaak optreedt hulp zoeken bij (moderne) hypnotherapie door hypno-psychotherapeut / TA/ Kernfusietraining®

6 HET UITEN VAN PRIMAIRE EN SECONDAIRE EMOTIES OP EEN NIET - PASSEND MOMENT VANUIT HET 'SLACHTOFFERGEVOEL'

Geuit naar degene die de emotie heeft opgeroepen bijvoorbeeld in het bijzijn van anderen/kinderen.

Advies: Hulp zoeken bij (moderne) hypnotherapie door hypno-psychotherapeut of Kernfusietraining®

7 HET VOELEN VAN EEN ANDERE EMOTIE DAN DIE PAST BIJ DE SITUATIE EN GEEFT DAAR WÉL UITING AAN.

- Je voelt je schuldig of je voelt spijt dat je voor je zelf bent opgekomen,
- je voelt je verplicht,
- je voelt je slachtoffer of incapabel,
- je slikt, je doet alsof,
- je past je aan,
- je weet achteraf pas wat je had willen zeggen.

Advies: Hulp zoeken bij (moderne) hypnotherapie door hypno-psychotherapeut, Kernfusietraining®

7a HET VOELEN VAN EEN ANDERE EMOTIE DAN DIE PAST BIJ DE SITUATIE EN GEEFT DAAR GÉÉN UITING AAN

- Je voelt je schuldig of je voelt spijt dat je voor je zelf bent opgekomen,
- je voelt je verplicht,
- je voelt je slachtoffer of incapabel,
- je slikt, je doet alsof,
- je past je aan,
- je weet achteraf pas wat je had willen zeggen.

Advies: Hulp zoeken bij (moderne) hypnotherapie door hypno-psychotherapeut, Kernfusietraining®

8 HET UITEN VAN ALLERLEI EMOTIES ACHTERAF AAN ANDEREN VANUIT HET 'SLACHTOFFERGEVOEL'

Deze categorie lijkt op hulp zoeken maar de hulp wordt gezocht door de slachtoffer-IK en niet door de volwassen IK, zoals bij cat 2)

- roddelen en klagen,
- verwijten,
- vooroordelen hebben
- veroordelen).

Advies: Hulp zoeken bij moderne hypnotherapie door hypno-psychotherapeut of Kernfusietraining®.