Table of contents
« Vorige Volgende »
Vanaf deze categorie is er gevaar dat mensen onbewust gaan manipuleren.

9 HET TONEN VAN EEN ANDERE (negatieve) EMOTIE (of lichamelijke uiting) DAN DIE WERKELIJK GEVOELD WORDT

Bijvoorbeeld te herkennen aan afweerreacties als: vechtreacties
- dominant of stoer doen
- hatelijkheden, cynisme, sarcasme, arrogantie
- verbazing en onthutsing uiten
- bravoure
- humor veinzen
- seksisme
- projecteren
- negeren

Bijvoorbeeld te herkennen aan afweerreacties als: vluchtreacties
- door angst voor de afwijzing: ja zeggen bij nee voelen
- chaotische reacties
- sentimenteel
- wantrouwig
- wegkijken
- hoesten, kuchen, transpireren
- rituele handelingen zoals dingen gaan doen
- opruimen, schoonmaken uit bijv. irritatie, Bijvoorbeeld te herkennen aan afweerreacties als: bevriesreacties
- verlegenheid
- onzekerheid
- blozen, slikken, dichtgeknepen keel
- verstrakken, dichtklappen, verkillen etc.
- adem inhouden, hoge adem,

Bovengenoemde strategieën zijn zowel de sfeer onderling als voor 'dader" en slachtoffer heel schadelijk. Als u eerlijk bent komt deze categorie heel veel voor binnen de omgang met mensen in het sociale verkeer zowel in de privé-sfeer als op de werkvloer.

Advies: Hulp zoeken bij moderne hypnotherapie door hypno-psychotherapeut, Kernfusietraining®.

Vanaf deze fase zouden herstelinterventies, allemaal uit het AWBZ gefinancierd moeten worden (om weer een gezonde maatschappij te krijgen met een acceptabel aantal mensen dat arbeidsongeschikt is en waar mensen weer meer de natuurlijke staat hebben zoals we bedoeld zijn: dus om erger te voorkomen).

10 LANGDURIG EMOTIES ONDERDRUKKEN

- je geblokkeerd/getraumatiseerd voelen
- rationaliseren,
- bokkig doen,
- dominant gedrag,
- somatiseren,
- vreetbuien,
- snoepen,
- hyperventilatie,
- nare dromen,
- angsten,
- fobieën.

Veelal blijken bij deze categorie veel systemische overgedragen ladingen vanuit het familiesysteem van vele generaties daarvoor ten grondslag te liggen aan de inadequate overlevingsstrategieën.

Advies: Hulp zoeken zoals, psychotherapie, bio-energetische therapie, neoklassieke -en moderne hypnotherapie door hypno-psychotherapeut, Kernfusietraining® in combinatie met fysiotherapie, massage, ontspanningstherapie.

11 GERUSTSTELLING TROOST ZOEKEN.

Deze categorie lijkt op hulp zoeken maar de hulp wordt gezocht door de symptomen die het lichaam of geest aangeeft die de slachtoffer-IK niet begrijpt, dus ook niet door de volwassen IK, zoals bij categorie 2.
Dus men gaat vanuit een extern bepaald wereldmodel hulp vragen. Als dit herkend wordt en goede hulp geboden wordt kan de persoon in kwestie weer leren balans te vinden tussen ontvangen en geven en een meer permanente staat van integriteit naar zich zelf te ontwikkelen:
- naar therapie verwezen worden
- bij de therapeut 'lopen',
- contant massages nodig hebben,
- klassieke hypnotherapie
- neoklassieke hypnotherapie etc. vanuit een extern bepaald wereldmodel; leren ontvangen en geven).

Advies: Wordt alert, zodra onderdrukkende pillen worden voorgeschreven en kijk eerst eens bij:

12 AFWACHTEN, VERMIJDEN, VLUCHTEN, OP ZOWEL MENTAAL, EMOTIONEEL ALS FYSIEK NIVEAU

- pessimisme,
- rook- en drank verslavingen (inclusief onderdrukkende pillen),
- seksuele verslavingen zoals porno,
- 0900-GSM-gok- en drugsverslaving,
- cirkelende gedachten,
- dwanghandelingen,
- ademstoornissen,
- eetstoornissen,
- angststoornissen,
- seksuele stoornissen,
- stemmingsstoornissen,
- nachtmerries,
- chronische kwalen,
- prikkelbare darm syndrome (PDS of IBS).

Advies: Hulp zoeken via huisarts bij hypno-psychotherapie, psychiater met ondersteuning van hypno- psychotherapeut, Kernfusietraining®

13 DEPRESSIEF EN OVERSPANNEN REAGEREN

- Je down voelen,
- ongedifferentieerde emoties (woede verdriet, machteloosheid, eenzaamheid, angst kunnen niet meer van elkaar onderscheiden worden),
- slapeloosheid,
- futloosheid,
- laag zelfbeeld.

Advies: Hulp zoeken bij hypnotherapie, psychiater met ondersteuning van hypno- psychotherapeut, Kernfusietraining®

14 CHRONISCHE PIJNEN, CHRONISCH DEPRESSIEF REAGEREN, MALEN, WANEN

- chronische pijnen- en ziekten,
- burnout.
- robotgevoel,
- DIS,
- immuniteitsziekten,
- ongeneeslijke ziekten,
- zelfmoordgedachten
- hallucineren,
- dementie, delier,
- schizofrenie,
- psychose,
- totaal geblokkeerde darmfunctie.

Advies: Hulp zoeken bij Psychiater, Pijnteams, neuroloog, interne geneeskunde, chirurgie etc. met als aanvulling klassieke en neoklassieke hypnotherapie, Kernfusietraining© ter ondersteuning om zelfherstellende krachten te mobiliseren. Veelal blijken bij deze categorie veel systemische overgedragen ladingen vanuit het familiesysteem van vele generaties daarvoor ten grondslag te liggen aan de inadequate overlevingsstrategieën. Deze zijn met systeemopstellingen aan het licht te brengen. Als de verstrikkingen en de vaak hieraan ten grondslag liggende familieverdriet en/of geheimen worden opgelost blijkt er een verlichting van de klachten op te treden. Zie ook de brochure Hypno-psychotherapie.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html