Table of contents
« Vorige Volgende »
Is depressiviteit en depressie ook zonder pillen of anti-depressiva te behandelen ?

Ja depressiviteit en depressie zijn te behandelen in 70% van de gevallen door EMDR en alternatieve methodes!

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing)

Een depressie is een toestand waarbij men zich neerslachtig of ontmoedigd voelt. Een lichte depressie kan binnen een uur voorbij zijn, dan wel maandenlang aanhouden, afhankelijk van de oorzaak en van de levensomstandigheden van de persoon in kwestie. Depressies manifesteren zich meestal tijdens kritieke of onzekere periodes in het leven, bijvoorbeeld in de pubertijd, tijdens de zwangerschap, kort na de geboorte van een kind, of tijdens de menopauze. Zij kunnen worden uitgelokt door een huiselijke crisis of door een zware teleurstelling of door de plotselinge dood of zelfdoding van een vriend/vriendin. Indien veroorzaakt door een kritieke situatie in de werkkring of door ontevredenheid met het werk, kan een depressie worden opgevat als een beroepsziekte.
Ook na een aantal ziekten kan een depressie zich voordoen. Een gedeprimeerd mens heeft het gevoel dat er voor hem geen hoop meer is. Hij neigt tot een sombere, pessimistische kijk op de toekomst en verliest interesse in bezigheden waarin hij vroeger schik had. Het kan zijn dat hij over voortdurende vermoeidheid klaagt of een verscheidenheid aan lichamelijke klachten vertoont, gewoonlijk niet van ernstige aard, maar moeilijk te definiëren. Ook kan hij alle belangstelling in seksuele activiteiten verliezen en geen eetlust meer vertonen, waardoor hij snel in gewicht daalt. Maar soms kan een depressie de tegenovergestelde uitwerking hebben en vertoont de betrokkene een onstuitbare drang tot eten. Ook kan er constipatie optreden, of kan de menstruatie uitblijven. Slaapstoornissen en huilbuien horen bij de kwaal.
Iemand met een ernstige depressie is ziek. Gewoonlijk staat de ernst van de depressie buiten alle proporties tot de omstandigheden die deze depressie teweeg hebben gebracht. Kenmerkend is dat de betrokkene zich realiseert dat zijn gevoelens van eenzaamheid en misère geen rechtvaardiging vinden in de werkelijkheid, maar toch is hij niet in staat zich eruit los te rukken. Het is een eigenaardigheid van de ziekte dat de patiënt zich inbeeldt niet beter te zullen worden. Men dient hem daarom te overtuigen dat een depressie een ziekte is, die op den duur, net als griep, overgaat. Depressies worden over het algemeen in verband gebracht met een storing in de hersenen. Behandeling met moderne antidepressiva brengt in vele gevallen snelle verbetering: Soms werken antidepressiva niet. De oorzaak van de klachten kan ook gezocht worden in langdurig zichzelf voorbij rennen waardoor bepaalde behoeften en emoties lange tijd niet aan bod gekomen zijn door een te druk bestaan of door de gekozen overlevingsstrategie (dwangmatige hang naar perfectionistisch en controledrang).
In Nederland slikken zo'n 760 duizend mensen anti-depressiva. In verreweg de meeste gevallen is dat onnodig, zegt de Franse psychiater David Servan-Schreiber.
De klinisch psychiater, werkzaam in het Amerikaanse Pittsburgh en gespecialiseerd in stressbehandeling, schreef een succesvol boek over zijn alternatieve behandelingen, zoals yoga, visolie.
Onze ervaring is ook dat door het eten van visoliecapsules, het weglaten van gerafineerde kolidraten en verhitte vetten uit het menu, in combinatie met het dagelijks beluisteren van de zelfhulp-cd's en enkele sessie's kernfusietraining, vaak gepaard gaand met een EMDR behandeling, dat de depressie als sneeuw voor de zon blijkt te verdwijnen.