Behandelingen die inmiddels wetenschappelijk zijn beproefd en bewezen.

Volgens Servan-Schreiber zijn middelen als Prozac de melkkoe van de farmaceutische industrie en kunnen stress en depressiviteit met ogenschijnlijk koddige behandelingen worden bestreden. Met oogtherapie bijvoorbeeld. In Frankrijk is Servan-Schreiber inmiddels een fenomeen.

"...Een belangrijk voordeel van EMDR is de snelheid waarmee de resultaten kunnen worden bereikt. Beschouwen we vijf recente gecontroleerde studies naar de effectiviteit van EMDR voor de behandeling van PTSS (type I psychotrauma) dan blijkt dat na gemiddeld 6 zittingen ongeveer driekwart van de cliënten niet meer aan de DSM-IV criteria voor PTSS voldeed..." en "...Ook in deze studie bestond de behandeling uit niet meer dan drie zittingen EMDR van 90 minuten elk. Substantiële verschillen in het voordeel van EMDR, ten opzichte van een wachtlijst controlegroep, werden gevonden met betrekking tot kenmerkende PTSS symptomen, depressie en angst. Behandeling van de wachtlijstcontrolegroep leidde tot een vergelijkbaar resultaat. Wel of geen diagnose PTSS bleek niet van invloed op het resultaat. De gevonden veranderingen waren 30 dagen, 90 dagen en één jaar na behandeling nog steeds aanwezig. Uit een follow-up onderzoek bleek dat van de 32 mensen met de diagnose PTSS nog slechts 5 aan de criteria van de diagnose voldeden..." (bron: Empirisch ondersteuning).

Door de Mee-denkers wordt EMDR en Hypnotherapie in combinatie met specifiek passende klassieke homeopathische middelen hierbij vaak succesvol toegepast. Ernstiger gevallen, zoals mensen die een zelfmoordpoging doen of overwegen, vereisen specialistische behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Toch kunnen ook in deze gevallen in overleg met de behandelend psychiater en in combinatie met homeopathische middelen, Kernfusietraining ®, zelfhulp-cd's en famillieopstelingen volgens Bert Hellinger ook intrapsychische en significante gedragsveranderingen worden bewerkstelligd.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Wij zijn geen psychiater of arts, wel weten we van onze cliënten dat het langdurig gebruik van onderstaande middelen niet als prettig ervaren wordt. Onze aanpak met EMDR, zelfhulp-cd's en Kernfusietraining en familieopstellingen en voedingsadviezen blijkt in 70% van de gevallen minstens zo effectief te zijn. Zie ook interview prof. dr David Servan Schreiber, dat u hierboven kunt downloaden.

Daarnaast is er ook de ondersteuning met Homeopatische middelen mogelijk voor de verschillende soorten van depressies en angsten.