Behandeling faalangst

Als mensen of kinderen last blijken te hebben van faalangst dan is het zaak om de symptomen, die zich hierbij voordoen serieus te nemen. Overlevingsstrategieën die zich rond dit fenomeen vormen leiden op den duur tot een hevig intern conflict wat ten eerste vermoeiend is en iemand er van kan weerhouden om op een prettige harmonieuze wijze zijn leven te leiden. Het wordt in plaats hiervan dan vaak LIJDEN. Mensen met een schakering van maskers en sterke overlevingsstrategie kunnen pas op latere leeftijd door de mand vallen, overspannen of burnout geraken.
De Mee-denkers hebben een kortdurend behandelplan voor de meeste van de hieronder geschetste vormen van faalangst. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om er van af te komen groter is en de hoop op herstel sterker is en men ook thuis met behulp van het meegeleverde zelfhulp-cd's aan de gang gaat. faalangst Kernfusietraining©, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan het probleem met behulp van de Zelfhulp-cd's , is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak van het probleem faalangst gebleken. Mensen die aan hun faalangst zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Het diagnosticeren van faalangst:

Belangrijk is om eerst een zorgvuldige diagnose te laten plaatsvinden voordat er met de begeleiding wordt begonnen. De vraag die dan gesteld wordt is: hoe komt het dat deze leerling of persoon faalangstig is? Heeft hij of zij vroeger vervelende ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld een bepaald vak of in het gezin van herkomst? Is het de omgeving die invloed heeft gehad op het kind? Etc.
Aan de hand van observatiegegevens kan er een behandelplan voor de leerling of persoon worden opgesteld.
Voorzichtigheid bij het stellen van de diagnose blijft geboden. Een nauwkeurige omschrijving van faalangst voorkomt dat het als verklaring wordt gegeven voor andere problemen. Faalangst is tenslotte geen etiket dat per definitie op bepaald gedrag geplakt kan worden.
Als het duidelijk is dat de leerling of de persoon faalangstig is, kan er overgegaan worden op de begeleiding.
Buikpijn, vlinders in de maag, zweten, misselijkheid en hoofdpijn bij bijvoorbeeld het maken van een toets.
Faalangst is een speciale vorm van angst die kan voorkomen in (taak)situaties waarin prestaties verlangd worden. Faalangst is een veel voorkomend en wijdverbreid verschijnsel, dat zijn kiem vindt in een sterk prestatiegericht milieu, of als iemand al vroeg het gevoel heeft gehad zich te moeten bewijzen om zich een plaatsje te verwerven in het gezin van herkomst of op school. Iedereen kan zich er wel wat bij voorstellen, want het komt bij iedereen (in meer of mindere mate) voor. Kun je faalangst niet goed hanteren en heb je er last van, dan spreken we van negatieve faalangst. Je gaat dan onder je niveau presteren.
Dit kan zo negatief uitpakken dat het een negatieve invloed op iemand heeft. Negatieve faalangst vindt plaats als er een dermate hoge druk op iemand wordt uitgeoefend dat de kernkwaliteit zijn valkuil wordt. Als iemand voor zich zelf de lat altijd al hoog legt is de basis spanning hoog. Als er dan iemand nog hogere eisen stelt in een stressvolle situatie kan iemand daarop allergisch reageren, waardoor deze persoon in zijn eigen valkuil valt. Deze zogeheten allergie in iemands karakter wordt vaak door dominante en veeleisende personen versterkt. De uitdaging is dan om minder gevoelig te reageren op deze trigger van buitenaf.

Bestel één of meerdere zelfhulp-cd's via onze shop om de basisstress te reduceren tot normaal niveau.