Angststoornissen zijn te onderscheiden in de volgende categorieën:
  • Paniekstoornis met agorafobie.
  • Paniekstoornis zonder agorafobie.
  • Agorafobie zonder een geschiedenis van paniekaanvallen.
  • Sociale fobie.
  • Enkelvoudige fobie (bijvoorbeeld spinnen, claustrofobie).
  • Post-traumatische stressstoornis (na een ernstig trauma).
Wanneer we hierover spreken is er sprake van irrationele en buitensporige angst, of van tobben, vermijdingsgedrag of verhoogde prikkelbaarheid, die niet zijn toe te schrijven aan een psychotische stoornis (waarbij het contact met de realiteit verloren is gegaan). Daarnaast dienen lichamelijke oorzaken van angst te zijn uitgestoten. Wanneer deze kenmerken aanwezig zijn, spreken we van een angststoornis. Angst..... iedereen heeft angst, "normale"angst.Normaliter is angst een aanpassingsreaktie op een uitzonderlijke situatie of gebeurtenis die u als naar of pijnlijk ervaart, zoals b.v. een sterfgeval of een echtscheiding. Iemand die nooit angst voelt, toont een zekere mate van ongevoeligheid tegenover anderen en zichzelf. Het zal hem/haar ook enigermate ontbreken aan enerzijds daadkracht en prestatievermogen en anderzijds aan voorzichtigheid en bedachtzaamheid. Angst brengt ons lichaam en geest in staat van paraatheid om een gevaar echt of denkbeeldig het hoofd te bieden.