In alle gevallen is het van belang het feit te aanvaarden dat u angst voelt. Acceptatie betekent echter niet dat u bij de pakken neer hoeft te zitten. Neen, dit betekent een realistische erkenning van het gegeven bang te zijn en is het begin om uw "ontspoorde" geest weer op de rails te krijgen. Zoek indien nodig hulp, iemand die u leert op een productieve manier te voelen, te denken en te doen met betrekking tot uw tegenslagen van alledag!
Wanneer u inmiddels te angstig bent geworden is het een goede zaak dat u aan uw arts vraagt tijdelijk een kalmeringsmiddel voor te schrijven om de ergste angst te dempen, zodat u doeltreffend aan uzelf kunt werken. Omdat een dergelijk middel de oorzaak of oorzaken van uw angst niet weg kan nemen is het geen medicijn in de ware zin des woords. Een kalmeringsmiddel geneest dus niet maar kan u slechts ondersteunen bij het leren genezen van uw emotionele "wonden".