Antwoord naar aanleiding van een vraag van een partner van iemand die lijdt aan SF, de liegziekte (aug 2005)

V: Mijn vriend lijdt aan SF de lieg ziekte. Heeft de kernfusietraining baat hierbij?? Kun je hiervoor ook bij het RIAGG tercht?? En wat zijn de kosten van zo'n training?
Met vriendelijke groeten, ...

A: Dag , we hebben veel ervaring met mensen met dergelijk gedrag, mits het vuur voldoende aan de schenen van de cliënt is gelegd door zijn omgeving, om te willen, lees: wel te moeten, veranderen. Onze ervaring is dat het lieggedrag vaak voortkomt uit een cyclus van herhalingen binnen een familiesysteem. Er ligt vaak een groot familiegeheim aan ten grondslag waar de cliënt zelf zich vaak helemaal niet van bewust is. Er kan een heel oud geheim of familieverdriet achter liggen, dat voor de kinderen verborgen is gehouden dat zelfs de ouders van de cliënten zich er niet bewust van zijn. De cliënt heeft het geheim, dat een gespannen sfeer geeft, ooit als kind aangevoeld en opgepakt als een bepaalde spanning en is uit overleving gaan liegen. Overigens kan een kind om die reden ook gaan stelen of ander gedrag gaan ontwikkelen. Dit proces is goed om te keren met Kernfusietraining®.