Table of contents
« Vorige Volgende »
Hoe zit dat dan met die familiegeheimen zul je zeggen?

De spanning van verdrongen gevoelens, familiegeheimen en buitensluitingen kunnen onbewust worden overgedragen aan kinderen tot aan achterkleinkinderen aan toe. Deze onbewuste lading kan door gedrag, en ook via onbewuste communicatie, overgenomen worden door één of meerdere kinderen. Dit kind is zich hier vaak niet bewust van, maar gaat wel lichamelijke klachten of onaangenaam gedrag produceren. Deze lading is vaak zo zwaar voor een kind, dat het daardoor vaak in een bepaald aspect geremd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Als we zo doorgaan met deze onbewuste doorgeefacties, dan wel het, door het kind gespiegelde, verdrongen gevoel niet als zodanig te herkennen, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst. Zij die de moed hebben om deze familieverstrikkingen op te lossen, helpen dus niet alleen zichzelf, maar indirect ook het systeem waarin ze zich bevinden, waaronder de eigen kinderen en het verdere nageslacht.

Het verschil in visie tussen de Kernfusiemethode en de gesubsidieerde Cognitieve Gedragstherapie, beoefend, zoals bij het RIAGG binnen de GGZ. We streven er naar om maximaal zeven individuele Kernfusietraining sessies te plannen, die elk met een interval van 2 weken 1½ uur per keer in beslag nemen, waar één van de sessies kan worden vervangen voor een workshop familieopstellingen van 2 dagdelen. In tegenstelling tot gedragstherapie en langdurige kuren met medicatie wordt de cliënt gezien en benaderd, als een uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaand wezen.

Bij Kernfusietraining® wordt het aangemeten masker of het 'Overlevings-Ik' zeker niet een nog slimmer trucje geleerd om het ooit onderdrukte gevoel nog verder weg te stoppen. Op langere termijn zal, als het onderdrukte gevoel verder wordt weggestopt, het meer én andere (lichamelijke) klachten gaan vertonen. Waar de interventies bij de Kernfusiemethode wel op zijn gericht is bewustwording van het 'Volwassen- IK', ten einde een nieuwe verantwoordelijkheids- positie in te nemen. Dit t.a.v. het afbouwen van het oude en inadequaat werkende, ooit onbewust aangemeten, masker, als ook verantwoordelijkheid nemen voor het onderdrukte gevoel.

In onze visie gaat daarom gedragstherapie uit van een beperkt model, dat alleen op korte termijn resultaten kan boeken. De Kernfusiemethode richt zich op bewustzijn en inzicht op langere termijn.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie, welk een onderdeel kan zijn van het aanpakken van dit grote probleem

http://www.iocob.nl/Hypnose.html