Welke therapie en welke therapeut bij stotteren

Er zijn verschillende soorten therapieen.
Soms word aandacht besteed aan de spanningen die het stotteren uitlokken. Wie het stotteren (spreken!) vermijdt of het diep in z'n hart ontkent vergroot de spanning. 'Secundaire symptomen' zoals spreekangst, vermijding, schuldgevoel, minderwaardig voelen etcetera dienen allereerst besproken te worden. Erkennen en accepteren van het stotteren - er niet tegen te vechten - kan de weg naar het toepassen van spreektechnieken vrijmaken. Je kunt niet aan iets werken wat je eigenlijk ontkent.

Bij therapie gericht op spreektechnieken onderscheiden we twee varianten: techniek gericht op het spreekgedrag als geheel (ademtechniek, stemmelodie, spreektempo). En daarnaast zijn er technieken gericht op afzonderlijke stottermomenten of klanken. Vaak is het nodig eerst 'anders', 'losser' te leren stotteren voordat aan vloeiender spreken gewerkt kan worden. Een combinatie van deze therapieën wordt ook toegepast. Wat het beste is verschilt per individu en is afhankelijk van de heftigheid van de stotters, de frequentie waarmee ze voorkomen maar vooral van de genoemde 'secundaire symptomen'.

Het is zaak, dat een ieder die stottert en ouders van stotterende kinderen, zich goed zullen informeren, voordat hij/zij aan een therapie beginnen. Terugkijkend op het verleden heeft de wetenschap, waarop alle reguliere therapieën zijn gebaseerd, zich al verschillende malen schromelijk vergist inzake stotteren en is er in de laatste 150 jaren nauwelijks vooruitgang geboekt. Het is uiteraard verstandig, dat u vooral uw eigen kritische denkvermogen en uw intuïtie laat spreken, kritische en doortastende vragen stelt, om zo de kennis van de therapeut op de proef te stellen, voordat u aan een therapie begint.

Blijf zelf vooral logisch en nuchter te nadenken, want in principe is er maar één antwoord mogelijk op alle vormen van stotteren en iedereen, die stottert, draagt de oplossing al in zich. Het gaat er alleen maar om, deze op de meest efficiënte manier naar boven te halen. Informeer ook m.b.t. de (te verwachten) duur van de therapie en de te verwachten resultaten. Vergelijk alle antwoorden van de therapeuten en informatiemateriaal met elkaar: een bekwame en betrouwbare therapeut zal u goed informeren en op al uw vragen een helder, duidelijk en eenduidig antwoord geven, waar u zich goed bij voelt.