Problemen bij zwangerschap: partus (bevallen), borstvoeding en het voorkomen van post-natale depressies mbv hypnotherapie en zelfhypnose

Uit recente onderzoekingen is gebleken dat er zeer vele - onbewuste- emotionele aanleidingen kunnen bestaan waardoor zwanger raken in een bepaalde periode onverklaarbaar wordt verhinderd. Zelfs wanneer er zeer sterk naar een kind wordt verlangd, soms juist daardoor! Indien er geen duidelijke fysieke, klinische redenen bestaan die het in verwachting raken onmogelijk maken, kan hypnotherapie geïndiceerd zijn. Door middel van hypnotherapie zijn psychische, onbewuste motieven, die op lichamelijk niveau remmend kunnen werken, te lokaliseren op te heffen. De hypnotherapie richt zich bij zwangerschapsbegeleiding op de volgende drie perioden:

A: Prenatale periode (zwangerschap)
De volgende gebieden zijn geïndiceerd:
1. misselijkheid en zwangerschaps-braken.
2. opzien tegen de bevalling: onzekerheid.
3. algemene nervositeit en gespannenheid.
4. angst voor ontsluitingspijn tijdens de bevalling.
5. angst voor het resultaat van de geboorte (nachtmerries).
6. bevorderen van het inlevingsvermogen en het contact tussen moeder en kind.
Voor deze periode kan op een willekeurig tijdstip begonnen worden met de therapie.
Het aantal behandelingen is van cliënt tot cliënt verschillend.

B: Partus (bevalling)
Hier zijn de volgende gebieden geïndiceerd:
1. het richten van de ontsluitings-samentrekkingen.
2. de onderdrukking van de te verwachte pijn.
3. het beheersen van de ademhaling en van de spieren.
4. het opvangen en meegaan in de samentrekkingen (weeën).
5. het totale beleven van de partus in gevoel en tijd.
Voor deze periode kan worden gewacht tot ongeveer de zesde of zevende maand. Behandelingen kunnen met tussenpozen in overleg met de hypnotherapeut plaatsvinden. Doorgaan tot de laatste weken (of zelfs dagen!) voor de partus wordt vaak door de aanstaande moeder als plezierig ervaren. Soms kan de hypnotherapeut tijdens de partus aanwezig zijn, maar dit is na de training in zelfhypnose in verreweg de meeste gevallen niet eens nodig.

C: Post-natale periode (de periode tot ongeveer een jaar na de geboorte)
In deze periode zijn de volgende gebieden geïndiceerd:
1. stimuleren van de borstvoeding.
2. voorkomen van eventuele depressies.
Over deze periode kan het zelfde gezegd worden als over de voorgaande, met dien verstande dat er op verzoek en indien nodig ook na de bevalling nog doorgegaan kan worden met de behandeling.
De behandeling en de behandelingsduur.
Hypnotherapie is een vorm van kortdurende therapie. Een schone therapie, waarbij geen medicijnen worden voorgeschreven. Dit betekent niet, dat als je medicijnen gebruikt, dat je geen hypnotherapie zou kunnen nemen. Wel is gebleken dat sterke emotie - onderdrukkers de therapieduur verlengen. Het is moeilijk aan te geven hoe lang de behandeling van een bepaalde klacht duurt.

Een vuistregel is dat hoe sterker de eigen motivatie om beter te worden, hoe sneller resultaten. Er wordt per hulpvraag een traject aangegaan van zo'n zes behandelingen. Succesvolle behandelingen van drie sessies zijn echter geen uitzondering, waarbij mensen zich na de eerste sessie al belangrijk beter voelen. De consulten duren in principe 1½ uur en zijn in het begin, éénmaal en later twee maal per maand. Alle acties hebben tot doel weerstanden op te lossen en de harmonie in je zelf te herstellen.

Ongeveer 80 procent van de patiënten is na zeven sessies klaar voor de bevalling.
De Mee-denkers hebben ook voor stress bij zwangerschap een kortdurend behandelplan. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om vroegtijdig inzicht in zichzelf te krijgen, groter is en de hoop op een harmonieus leven sterker is en men ook thuis met behulp van de meegeleverde zelfhulp-cd's aan de gang gaat. Gemiddeld is met
Kernfusietraining© minder dan zeven sessies van 1 ½ uur personal coaching noodzakelijk, om de bevalling nieuwsgierig tegemoet te zien.
Kernfusietraining©, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan de doelstelling met behulp van de Zelfhulp-cd's, is ook een effectieve aanpak irreële angsten rond een zwangerschap en bevalling. Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer levensplezier en zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Zodra je voelt dat je het nodig hebt, kan met de training begonnen worden. De klachten verbeteren door rust te nemen maar vooral door de onderliggende problematiek onder ogen te durven zien en deze aan te pakken en op te lossen. Kernfusiertraining© is een integrale aanpak waarbij diverse succesvolle interventies geintegreerd zijn tot een effectief werkende interventiemethode. Je wordt zowel mentaal, emotioneel als fysiek weer in balans gebracht door het doen van de kortdurende training
Met technieken uit de Kernfusietraining© kan de cliënt zich een methode eigen maken om zelf de blijvende verstoring van de neuro-immunologische balans steeds weer geheel of gedeeltelijk op te heffen. Door de oefeningen van de training komt de cliënt weer tot rust .In de stressreductietraining wordt gewerkt met technieken uit reiki, reflexologie, homeopathie, energetische therapie, hypnotherapie, nlp, transactionele analyse, RET, familie -constallatiewerk en andere vormen van holistische psychotherapieën. De zelfhulpmethode met zelfhulp-cd's wordt aangereikt om thuis mee te werken. Ademoefeningen, concentratie en herhalen, herhalen, herhalen zijn hierbij heel belangrijk Regelmatig thuis werken met de cd's werkt sterk stress-verlagend en is ook meteen voelbaar. Je kunt even gaan geeuwen of een ontlading hebben,waarna het ademen veel vloeiender verloopt.

Wil je meer weten over onze werkwijzen, een kennismakingsgesprek aanvragen?
Neem dan contact met ons op!

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Preventief werken aan Stress Management is, net zo als Churchill zei over Democratie, de minst slechte optie!
Als u voor uw kind wilt werken omdat u het te jong vindt voor het volgen van therapie kan dat door het volgen van een workshop familieopstellingen of Kernfusietraining®