De Nederlandse naam voor Body Dysmorphic Disorder is 'Stoornis in de lichaamsbeleving'. Andere namen die soms gebruikt worden zijn: dysmorfofobie en ingebeelde lelijkheid, en in wat mindere mate spiegelvrees of spiegelfobie. Op deze site wordt voor het gemak overwegend gebruik gemaakt van de afkorting voor Body Dysmorphic Disorder, namelijk BDD. Body Dismorphic Disorder valt onder de zogeheten groep somatoforme stoornissen. Somatoforme stoornissen worden gekenmerkt door de volgende aspecten: de aanwezigheid van lichamelijke klachten, die de suggestie wekken van de aanwezigheid van een lichamelijke aandoening, maar die desondanks niet volledig verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening of door het directe effect van het gebruik van middelen en ook niet door een psychische stoornis zoals bijv. een paniek- of angststoornis. Er is sprake van een herhaalde presentatie van lichamelijke klachten, met aanhoudende verzoeken om medisch onderzoek, ondanks herhaalde negatieve bevindingen over aanwezigheid van de klachten en de geruststelling van doktoren dat de klachten geen lichamelijke oorzaak hebben.

Klik op deze link voor meer informatie over deze klacht.