Uit de schoolbrochure ´Stop het pesten´  (Een artikel van de Mee-denkers uit 2002)

Pesten is geen spelletje Je verpest zo iemands leven……

Deze regels uit het liedje van kinderen voor kinderen uit de jaren negentig brengen ons weer bij het alledaagse gebeuren: Er wordt gepest en pesten veroorzaakt heel veel leed in een mensenleven. Wie is er nou niét ooit op één of andere manier bij betrokken?

Wat is pesten?

Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en tot gevolg heeft dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of zich buitengesloten voelt.

Waar gaat plagen over in pesten?
  • Plagen is nog onbezonnen, spontaan en gaat vaak met humor gepaard terwijl pesten berekenend en gemeen overkomt en tegen één persoon gericht is
  • Plagen gebeurt incidenteel en is van korte duur terwijl pesten herhaaldelijk en systematisch plaatsvindt
  • Plagen speelt zich af tussen gelijken, terwijl bij pesten sprake is van macht en onmacht
  • De geplaagde ondervindt veelal geen hinder van plagerijen, terwijl het slachtoffer van pestgedrag blijvende psychische en lichamelijke schade kan oplopen.


Eén op de vier kinderen van het basisonderwijs wordt gepest. Gezien het bovenstaande zou je je kunnen afvragen wat dat maatschappelijk gezien voor betekenis heeft in onze samenleving. Stel je eens voor om hoeveel mensen dat gaat van generatie op generatie…… Dat de pester zolang hij niet geholpen wordt schadelijk effect op zijn omgeving zal hebben blijft vaak buiten schot. Een kind dat zelf pest of gepest is heeft veel kans om in een crimineel circuit terecht te komen. Van de gepeste leerlingen van het voortgezet onderwijs durft bijna niemand uit zichzelf thuis te praten over het gepest worden terwijl diezelfde groep desgevraagd zegt dat er door de leerkracht niet ingegaan wordt op het pestvoorval. In het latere beroepsleven hebben veel Nederlanders te maken met pesten en agressie op het werk. De directe effecten voor de economie zoals langdurig ziekteverzuim en improductiviteit zijn dan ook enorm.

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in mijn werk als coach en therapeut

Het is mijn doel om zowel volwassenen en kinderen te leren zich zelf te begrijpen en zichzelf te accepteren, zodat ze een verandering in zichzelf kunnen bewerkstelligen. Door onder andere het leren voelen en aangeven van hun eigen grenzen.
Hier getuige van te mogen zijn is elke keer weer opnieuw en bijzondere ervaring.
Hypnotherapie en de Kernfusietraining zijn voor mij passende werkwijzen om iemand te begeleiden zich zelf te leren helpen, iemand meer inzicht te geven in eigen onbewuste reacties en de latente mogelijkheden. Het is ook een efefctieve manier om het zelfgenezend vermogen te activeren en zelfherstellende processen in het lichaam te stimuleren.

Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door een natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt. Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent.

Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie.

Op verzoek geef ik lezingen en oudercursussen om mijn ervaring en kennis te delen met een breed ouderpubliek aangaande problemen bij de opvoeding. Een interessant thema is bijvoorbeeld het pesten op school, waarbij een nieuwe visie gegeven wordt op de functie van het pesten en welk signaal de kinderen hiermee geven aan elkaar en aan de ouderen.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html