Ouders en hun invloed op de kinderen

Om de verantwoordelijkheid van de ouders aan de orde te brengen is het goed om je te realiseren hoe de hoeveelheid tijd verdeeld is over ouders en school. Een kind brengt zes á zeven keer zo veel tijd door thuis als op school.
In de periode dat kinderen onder de hoede van de ouders vallen wordt het karakter van het kind voor een groot deel gevormd.
Wat te denken van het verschijnsel van de 24-uurs economie. Bij wie kunnen de kinderen nog terecht? Is dit de computer geworden met agressieve spelletjes of video's met geweld? Een pester heeft in de jonge kindertijd vaak een gebrek aan veiligheid en geborgenheid ervaren. De opvoeders hebben dikwijls zelf fysieke straffen gegeven en hebben hun kinderen meer agressief gedrag toegestaan of daar mee in aanraking gebracht door bijvoorbeeld televisiebeelden dier ze niet kunnen plaatsen.
Als een kind niet goed in zijn vel zit is het geneigd onwillekeurig een onbewuste overlevings- strategie te kiezen. Dit kan zich uiten door bijvoorbeeld: jaloezie, agressief gedrag, negatieve aandacht trekken, pesten of juist behaaggedrag.
Als een opvoeder dit soort overlevingsgedrag merkt is het van wezenlijk belang dat de ouder het kind op allerlei fronten steunt en hem veiligheid biedt. Als het kind onvoldoende veiligheid en ondersteuning ervaart en dit niet kan aangeven kan het gedrag ontaarden in probleemgedrag. Als je bijvoorbeeld merkt dat je kind pest dan kun je je als ouder afvragen of het kind zich dus wel veilig, ondersteund en begrepen voelt. Vaak willen pesters indruk maken door op een naïeve wijze respect af te dwingen.

Hoe bied je je kind veiligheid en ondersteuning en vertrouwen.
  • Bied structuur door middel van vaste rituelen, (voldoende gezamenlijke opstarttijd in de ochtend, theetijd, familiegesprekken, gezamenlijke maaltijden volhouden, selectief televisie - bel -en computergebruik)..
  • Maak meer tijd om over gevoelens en behoeften van je kind te praten.
  • Aandacht geven en vertrouwen bieden. Sta je zelf toe regelmatig je kind gemeende liefdevolle complimentjes te geven; zo min mogelijk negatieve aandacht voor wat het nog niet goed doet.
  • Geef zelf in sociaal en moreel opzicht het goede voorbeeld en toon respect voor alles wat leeft.
  • Laat je kinderen (gemeend) voelen dat zij belangrijker zijn dan wie dan ook.
  • Vermijd negatieve formuleringen met woorden als: altijd, nooit, waarom, zeuren, moeten en het woord 'niet' en zeg wat je wel van het kind verlangt in plaats van wat je niet wilt.
  • Val niet van de trap wordt: Houd je goed vast aan de leuning.
  • Jou lukt ook nooit iets wordt: Ik ben benieuwd of je dat al kan.
  • Waarom doe je nou nooit wordt: Ik zou het prettig vinden als.
  • Jij zeurt ook altijd wordt: Wat wil je me duidelijk maken?
Emotionele vaardigheden

Uit onderzoek is gebleken dat emotionele vaardigheden in onze huidige maatschappij niet altijd genoeg zijn ontwikkeld. Gevoelens worden vaak onderdrukt en weggestopt terwijl de cognitieve kant wel wordt gestimuleerd. Hierdoor kan men uit evenwicht raken wat emotionele blokkades teweegbrengen kan. Deze worden binnen het gezinssysteem onbewust doorgegeven. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken kun je kiezen zelf in kortdurende therapie te gaan of het kind therapie te laten geven waardoor het beter in balans komt.

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in mijn werk als coach en therapeut

Het is mijn doel om zowel volwassenen en kinderen te leren zich zelf te begrijpen en zichzelf te accepteren, zodat ze een verandering in zichzelf kunnen bewerkstelligen. Door onder andere het leren voelen en aangeven van hun eigen grenzen.
Hier getuige van te mogen zijn is elke keer weer opnieuw en bijzondere ervaring.
Hypnotherapie en de Kernfusietraining zijn voor mij passende werkwijzen om iemand te begeleiden zich zelf te leren helpen, iemand meer inzicht te geven in eigen onbewuste reacties en de latente mogelijkheden. Het is ook een efefctieve manier om het zelfgenezend vermogen te activeren en zelfherstellende processen in het lichaam te stimuleren.

Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door een natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt. Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent.

Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie.

Op verzoek geef ik lezingen en oudercursussen om mijn ervaring en kennis te delen met een breed ouderpubliek aangaande problemen bij de opvoeding. Een interessant thema is bijvoorbeeld het pesten op school, waarbij een nieuwe visie gegeven wordt op de functie van het pesten en welk signaal de kinderen hiermee geven aan elkaar en aan de ouderen.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html