Kinderhypnotherapie bij pesters en gepesten; een visie van De Mee-denkers

Als je als kind op de wereld komt, heb je alleen de volwassenen om je aan vast te houden en moet je dus wel vertrouwen op die vol-was-sen wereld. Helaas word je als kind hier vaak in be-schaamd. De daarmee gepaard gaande emoties kun je of mag je niet uiten, zodat je een diep gevoel van 'verlaten' zijn ervaart. Een deel van je blijft met een bepaalde lading zitten. Deze 'levensenergie' splitst zich op dat moment als het ware in een 'gekwetst' deel en een 'overlevingsdeel' .

Het gekwetste deel blijft met een onvervulde behoefte aan veiligheid zitten. Het overlevingsdeel zoekt de op dat moment meest voor de hand liggende oplossing om die situatie aan te kunnen. Het kind kan dan niet meer adequaat handelen of niet meer in contact komen met zijn gevoelswereld. Ook kunnen de weggedrukte emoties leiden tot fysieke klachten. Geleide-lijk groeit er een patroon, wat maakt tot wat het kind is geworden. De genoemde splitsing heeft tot gevolg dat de persoonlijke ontwikkeling stagneert. Het kind is nu niet meer wie het werkelijk zou kunnen zijn.
Het 'gekwetste deel in het kind' zoekt gedurende het verdere leven op onbewuste wijze contact door (manipulerende) aandacht te trekken. Bij iede-re ervaring in de buitenwereld, die herinnert aan het gevoel van 'in de kou te staan', wordt het weer 'gewekt' en komt het gevoel van verlaten zijn weer boven. Het kind negeert deze interne ondraaglijke signalen en reageert zijn eigen ongenoegen op anderen af en verliest daarmee het con-tact met zichzelf. Iedere keer nadat het weer 'zandzakken' heeft opgeworpen om zich te verdedigen zal het met nieuwe signalen komen, die ook op lichamelijk niveau voelbaar kunnen worden. De onvervulde behoefte blijft zich kenbaar maken, het wil leven! De signalen worden vaak ervaren als klachten, die van emotionele, mentale of lichamelijke aard kunnen zijn. Pestgedrag, als uiteindelijke overlevingsstrategie is niet alleen ongewenst maar het brengt het kind ook nog eens verder van huis.

Naarmate deze pest-strategie door de omgeving op een agressieve wijze wordt benaderd kan er zich rond dit deel een scala van nog meer afweermechanismen vormen. Als deze klachten ook weer door de ouders, begeleiders of het kind zelf genegeerd worden kan dit tot gevolg heb-ben dat de lichamelijke of geestelijke klachten chronisch wor-den. Maak van je gekwetste kind jouw geliefde zorgenkind!

De aanpak van de Mee-denkers

De Mee-denkers organiseren voor scholen op verzoek performances met twee acteurs voor groepen tot en met het 9e jaar, waarbij allerlei emoties op luchtige wijze aan de orde komen in een schoolvoorstelling. Kinder- hypnotherapie kan het kind en de ouders helpen weer in contact te komen met zichzelf en elkaar. Als je met het kind op zoek gaat naar een onvervulde behoefte vanuit een verstrikking in het familiesysteem of de genegeerde emotie in zichzelf en in staat bent het contact daarmee te herstellen, komt er weer creativiteit vrij en is het kind weer, die het al was, een compleet mens, maar nu zoals het bedoeld was te zijn!

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Het kind verkrijgt een positiever zelfbeeld, wordt zelfverzekerder en leert dat het goed is om zijn eigen emoties te voelen en op een ontspannen manier te delen met zijn ouders, broers, zusjes en klasgenootjes. Het kind leert dat naast gevoelens van blijdschap, veiligheid en geluk er ook gevoelens van angst, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid, heimwee, onzekerheid mogen bestaan.

Een goede docent:
  • Laat kinderen niet alleen maar reproduceren
  • Zet aan tot nadenken
  • Heeft plezier in zijn of haar vak
  • Verplaatst zich in de leefwereld van leerlingen
  • Is geen begeleider, maar docent

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in mijn werk als coach en therapeut

Het is mijn doel om zowel volwassenen en kinderen te leren zich zelf te begrijpen en zichzelf te accepteren, zodat ze een verandering in zichzelf kunnen bewerkstelligen. Door onder andere het leren voelen en aangeven van hun eigen grenzen.
Hier getuige van te mogen zijn is elke keer weer opnieuw en bijzondere ervaring.
Hypnotherapie en de Kernfusietraining zijn voor mij passende werkwijzen om iemand te begeleiden zich zelf te leren helpen, iemand meer inzicht te geven in eigen onbewuste reacties en de latente mogelijkheden. Het is ook een efefctieve manier om het zelfgenezend vermogen te activeren en zelfherstellende processen in het lichaam te stimuleren.

Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door een natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt. Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent.

Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie.

Op verzoek geef ik lezingen en oudercursussen om mijn ervaring en kennis te delen met een breed ouderpubliek aangaande problemen bij de opvoeding. Een interessant thema is bijvoorbeeld het pesten op school, waarbij een nieuwe visie gegeven wordt op de functie van het pesten en welk signaal de kinderen hiermee geven aan elkaar en aan de ouderen.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html