De behandeling van het prikkelbare darm syndroom (PDS) inclusief het thuishulpprotocol.
Hieronder eerst het stress reductie protocol adhv de twee zelfhypnose producties van Luuc Christiaanse
Eenvoudig stressreductie protocol PDS Bij Prikkelbare dikke darm syndroom
Klachten: o.a. dagen ontlasting vasthouden en dan, na veel pijn ineens via diaree loslaten
Deze thuishulp-methode werd ontwikkeld door de ervaren hypnotherapeut Luuc Christiaanse?
Ervaar zelf effect van deze empirisch beproefde methode, die vele levens heeft verlicht.
Werken met cd ‘De Droombevrijding’ en lees het Zelfhulpboekje ‘de Verlichting’
                 -  Stap 1 Herstellen van het innerlijke trauma.
Beluister minstens 10 avonden voor het slapen oef 4-10
                - Stap 2 Ontmantelen inadequate overlevings- impulsen (vasthouden - loslaten)
Beluister gehele cd voor het slapen minstens 5x per wk.
Beluister de cd voorin ‘t boekje ‘de Verlichting”
                - Stap 3 Beluister de cd in zijn geheel 1 maal per wk. ten einde de systemische (familie) belasting (systeembindingstrauma) op te ruimen.
                - Stap 4 Blijf stap 1t/m 3 nu weken tot maanden herhalen.
Mocht je meer toelichting nodig hebben, voel je vrij om een afspraak voor een instructiesessie te maken.

Dr P.J. Whorwell heeft sinds 1980 onderzoek gedaan naar de onbewuste effecten van PDS. Hij behandelde zijn patienten met een klassieke vorm van hypnotherapie waarbij hij door middel van directe suggestie het parasympatische systeem leek te kunnen activeren.
Hij merkte op dat na de behandeling 75 tot 80% van de patienetn verbetering ondervond met behulp van deze klassieke hypnotherapie. Kernfusietraining®, waarbij aspecten van hypnotherapie geintegreerd werden bij de ontwikkeling van deze methode lijkt echter nog effectiever te werken, hoewel hier nog geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. Deze methode, incl. de thuishulp oefeningen op cd wordt door de Mee-denkers sinds 1994 succesvol toegepast.
De manier waarop wij het symptoom van de spastische dikke darm bezien is afwijkend van het medisch model. Het is een complementaire en integratieve benadering, waarbij ook de systemische belasting wordt onderzocht.
De wijze waarop we erna kijken is dat het een uiting is van een psychodynamisch (intern) conflict waar iemand zich niet van bewust is. Op onbewuste niveau kan emotionele energie (een verstrikking) op de één of andere wijze niet stromen. Deze blokkade verplaatst zich en gaat zich op fysieke wijze manifesteren. Men kan de door-onverwerkte-emotionele-energie-sterk-belaste-dikke-darm op een andere wijze ontlasten dan dat de darm zou doen bij normale voortstuwing, door het voedingspatroon er op aan te passen, al dan niet met orthomoleculaire ondersteuning. Vaak kan het de symptomen verlichten. Dit zonder de oorzaak aan te pakken.

Mijn ervaring met het werken met zulke ernstige fysieke symptomen als een spastische colon is dat er een quantumsprong kan plaatsvinden door het herkennen, aanpakken en oplossen van het onderbewuste emotionele conflict door mideel van Kernfusietraining®. Hierdoor gaan de specifieke cellen weer naar behoren functioneren. Zie ook: De zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra

Als het conflict eenmaal herkend is, en de emoties zijn geintegreerd in het bestaan van de client verdwijnen de fysieke symptomen omdat de energie ook fysiek weer kan stromen. De weerstand en de loyaliteit naar familieleden speelt vaak een veel grotere rol bij de behandeling dan het aanvankelijke conflict zelf. Omdat de weerstand tegen het fenomeen hypnose voor een groot deel wegvalt door het regelmatig thuis werken met de zelfhulp cd's, wordt het makkelijker om het conflict mbv de Kernfusietraining® op te lossen.

Als de arts of dietist niet voldoende kan helpen, kan men zelfs, als men erg gemotiveerd is en het een emotionele oorzaak lijkt te hebben, thuis al in zijn eentje het probleem aan gaan pakken. Dit kan al voordat de intake heeft plaatsgevonden. (Lees wel de instructies eerst goed).

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html