Zorgen

Wie kinderen opvoedt heeft zorgen. Meer zorgen dan ooit. Hoewel de opvoeding vaak zonder veel problemen verloopt, kunnen ouders toch met vragen zitten, en weten ze het soms even niet meer. De maatschappij stelt steeds nieuwe eisen en het beroep dat ouders kunnen doen op familie en andere verzorgers neemt af. Maar de 'kinderzorgen' nemen toe. Om ouders inzicht te geven in de opvoeding van hun kinderen en te voorkomen dat de 'kinderzorgen' uiteindelijk ontaarden in opvoedingsproblemen, is het oudergesprek ingevoerd bij de kindertherapie.
Wat wordt er nu precies met kinderzorgen bedoeld? En om welke kinderzorgen gaat het dan?

Plassen en pesten

De kinderzorgen zijn eigenlijk de zorgen van de ouders die zich afvragen hoe ze moeten reageren als hun kind van acht nog in bed plast, op school gepest wordt, of moeilijk contacten legt met andere kinderen. Dus: de zorgen van iedere ouder van kinderen met een 'normale' ontwikkeling. Kinderzorgen kunnen echter uitgroeien tot moeilijk hanteerbare opvoedingsproblemen, wanneer ouders geen inzicht hebben in de ontwikkeling van hun kind. En juist dat inzicht is van belang bij de alledaagse opvoeding. Er worden praktische en gerichte tips gegeven tijdens het oudergesprek. Ook worden er op verzoek oudercursussen gegeven.