Het doel van REBT
 • ir = irrationeel
 • r = rationeel
 • i = intern
 • e = extern

Het doel is de mens te laten inzien dat de 'C' in feite niet het gevolg is van 'A' maar van 'B', de manier waarop de mens (na)denkt over een bepaalde situatie of gebeurtenis.
Je zult door een file te laat op een afspraak met een zakelijke relatie komen, die je voor het eerst gaat ontmoeten. Afhankelijk van de wijze waarop je deze situatie (A) bekijkt heb je bepaalde gevoelens en/of gedraagt je je (C) : irB:

 • Dat kan ik me niet veroorloven
 • Die relatie is naar de haaien
 • Hij zal me wel een onverantwoordelijke zak vinden, dat kan ik niet verdragen!

Als je dergelijke gedachten hebt zul je je gespannen, machteloos of kwaad voelen (Ci).
Mogelijk ook geïrriteerd (Ci) wanneer je denkt dat door die stomme overheid het wegennet niet meer van deze tijd is, vrachtauto's alleen s nacht zouden mogen rijden, etc. etc.
Misschien druk je wel op de claxon (Ce) of probeert je over de vluchtstrook te rijden (Ce)

Als je anders zou denken : rB

 • Het is vervelend, maar ja, ik was op tijd weg, het kan gebeuren.
 • Ik kan ook niet overal op voorbereid zijn, ik heb mijn best gedaan.
 • Mijn relatie heeft er vast wel begrip voor.
 • Er kunnen wel ergere dingen gebeuren.

Met deze gedachtengang zou je nog steeds niet blij zijn met de situatie maar u zou minder negatieve gevoelens ervaren (Ci) dan bij de eerste reeks gedachten en rustig wachten tot de file voorbij is en misschien rustig naar de radio luisteren of in de krant kijken (Ce).

Ret gaat er van uit dat we in zijn algemeenheid gesproken voelen en doen wat wij denken!
Datgene wat wij voelen, onze emoties en de wijze waarop wij ons gedragen, worden veroorzaakt door betekenis die wij aan een gebeurtenis of bepaalde situaties geven. Afhankelijk van context en tijd.

Samengevatting behandelmodel RET

Onze gedachten, ideeën, waarden en overtuigingen, bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij ons gedragen.
Dus het is niet zo dat gevoelens worden weggedrukt bij de RET benadering, maar dat er op een volwassen wijze met gevoelens wordt omgegaan.