De Mee-denkers hebben door jarenlange ervaring inzichten verworven met betrekking tot de verbanden tussen familie-structuren en problemen die ontstaan in elke gemeenschap en op de werkvloer in bedrijven.

Bij welke hulpvragen is deze benadering geïndiceerd?

Bedrijfsgerichte thema´s

Verstrikkingen, veelal uit families meegenomen kunnen in de werksituatie een belemmerende factor zijn voor het wel en wee in een bedrijf. Soms kan het een bedrijf te gronde richten.
In het artikel ´Psychopaat in pak´ uit intermediair wordt daar de dynamiek van beschreven. Ook het artikel over pesten op het werk geeft daar een indruk van wat er allemaal kan spelen. Dat wat´thuis´ werd buitengesloten vindt zijn terugslag op een afdeling en de dingen die thuis niet zijn uitgewerkt worden dan op het werk uitgevochten. Deze processen kosten het bedrijfsleven jaarlijks miljarden euro´s.
Dit doordat de verschillende verstrikkingen uit de diverse familie-systemen tijdens het werk een belemmerende werking blijken te hebben. Dergelijke problemen worden aan het licht gebracht en opgelost door een organisatieopstelling te maken met plaatsvervangers van de diverse betrokkenen, zodat een probleem kan worden ingezien en opgelost in een voor collega's individuele discrete en veilige setting. De vertrouweling en leerling van Bert Hellinger, Gunthard Weber heeft veel pionierswerk verricht met organisatie-opstellingen en dit door trainingen en workshops beschikbaar gemaakt voor trainers, zoals wij, in het bedrijfsleven.

De Mee-denkers hebben door jarenlange ervaring inzichten verworven met betrekking tot de verbanden tussen familiestructuren en bedrijven. Met name bij familiebedrijven lopen deze structuren door elkaar en zijn vaak een bron van verstrikkingen. Daar, waar deze verstrikkingen door hetzij familie-opstellingen, dan wel door een organisatie-opstelling worden ´aangepakt´, ziet men de harmonie in families weer terugkeren en bedrijven en afdelingen weer floreren. Als we werken met groepen uit de zelfde afdeling of bedrijf, wordt vaak gekozen om een ´blinde opstelling´ te doen. Dit om een ´veilige´ setting te creeren.  Meestal echter kiest de leiding van een bedrijf er voor om te werken met ´onbekende´ representanten, die het bedrijf niet kennen (zie verklaring hieronder) en daardoor niet gehinderd worden door voorkennis en te veel betrokken zijn bij het vraagstuk. Dit doen we om de zelfde reden dat we in familieopstellingen werken met representanten in plaats van met personen uit de familie zelf.

Persoonsgerichte thema´s

Persoonsgerichte thema´s worden in een andere setting behandeld, Hiervoor organiseren we maandelijks themagerichte workshops. Thema´s, die veelal aan de orde komen zijn onder andere ernstige ziektes, gevolgen van oorlogs-handelingen, adoptie, verslaving, incest en relatie- problematiek. Ook als dergelijke thema´s niet aan de orde lijken te zijn, blijken generaties terug klachten en symptomen toch hun oorsprong te vinden in het bestaan van verstrikkingen en ´geheimen´.

De korte recensie op de volgende pagina geeft aan dat we niet alleen staan in deze visie.