Individuele systemische coaching is ook mogelijk bij de Mee-denkers.

Een familieopstelling wordt zichtbaar gemaakt nadat er een hulpvraag is gesteld. Aan de hand van door de cliënt zorgvuldig uitgezochte tastbare symbolen (poppen), welke de familieleden van de cliënt vertegenwoordigen en intuïtief door de cliënt worden opgesteld komt de constellatie tot leven en worden eventuele verstrikkingen zichtbaar en voelbaar.
Door dit inzicht en het sterker wordende invoelend vermogen in de personages door de voortdurende identificatiewisselingen als deze 'personages' soms door de (hoogsensitieve) therapeut worden ingevoeld en soms middels de cliënt worden geïnterviewd voor wat betreft hun gevoelens, gedachten en gedrag.
De sleutel hierbij zijn ingrijpende gebeurtenissen in de familie, zoals overlijden van kinderen op jonge leeftijd, miskramen en abortussen en andere vergeten of uitgesloten familieleden, ernstige ongelukken etc.
Vervolgens wordt doordat de posities van de 'personages' soms spontaan veranderen of veranderd worden door de therapeut een optimale herordening gevonden. In een laatste fase worden oplossende typerende en helende uitspraken gebruikt om de tot dan toe gebonden emotionele energie weer te doen stromen. Zo kan dit als een krachtbron dienen voor een meer passend werkend familiesysteem.

Het verbluffende van deze wijze van opstellingen maken is, dat als opgestelde personages worden "ingevoeld" door de therapeut of middels de cliënt worden geïnterviewd ze tot 'leven' komen. Door de identificatie met zo'n opgesteld personage op die toegewezen plek krijgt de cliënt toegang tot dezelfde gevoelens bij deze onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke familieleden, waar ze symbool voor staan. Hierdoor krijgt de cliënt een diepgaand inzicht over zich zelf, de dynamiek in familie-systemen en de kracht van liefde die menselijke relaties besturen.