Overige interessante Literatuur

Er zijn nog een aantal andere ordeningsprincipes, zoals de onbewuste werking van de loyaliteit van het kind ten opzichte van zijn ouders:

  • "Ik ga voor jou in de plaats"
  • ''Ik volg je blindelings"
  • "Ik zal jou lading dragen
  • "ik zal voor jou boeten".

Meer hierover is te lezen in:
"Love's Hidden Symmetry" van Bert Hellinger, Hunter Beaumont en Gunthard Weber. Het geeft een compleet overzicht van het werk met familie-opstellingen en de theoretische achtergrond ervan. Te bestellen bij de boekhandel. ISBN 1-891944-00-2. of het in november 2002 onder leiding van Jacob Stam vertaalde boek:

"De wijsheid is voortdurend onderweg" van Bert Hellinger.
Te bestellen bij de boekhandel. ISBN 90-806874-5-6 (uitgeverij Het Noorderlicht) Zie voor meer boeken, videobanden en informatie: Website Bert Hellinger
Aan de bron van dit systemische werk staat Bert Hellinger, die op indringende wijze de essenties van leven en liefde weet over te dragen.

De drie belangrijke aspecten die invloed uitoefenen op de dynamiek staan hieronder opgesomd.
Een systeem is pas gezond als aan de volgende principes wordt voldaan:

  • Iedereen heeft een eigen specifieke plek
  • De verschillende plekken hebben een vaste gerespecteerde rangorde
  • In de uitwisseling is er een balans in geven en nemen

Alles wat we buitensluiten kruipt uiteindelijk in onze geest, ons gedrag, ons lichaam, in ons systeem, in onze kinderen of in hun nazaten. Zo kunnen ernstige ziekten, conflicten of oorlogen ontstaan.
Als je de moed hebt je signalen serieus te nemen nodigen we je uit om een eerste stap te zetten om met behulp van de sytemische opstellingen de harmonie voor je zelf en je nageslacht te herstellen.

Bij deze workshops worden maximaal vijf deelnemers voor het doen van hun eigen opstelling aangenomen en maximaal zeven deelnemers die als representant kunnen inschrijven.
Op deze wijze is er ruim gelegenheid voor het ontspannen werken en u kunt er op rekenen dat u krijgt waarvoor u komt (opstellingsgarantie).

Heb je ooit jezelf of je familiesysteem bekeken door de ogen van de ultieme waarnemer?

Systemische opstellingen geven een beeld van de kwantumfysica in actie. Kom eerst als ultieme waarnemer van je eigen familiesysteem en ervaar het verschil als de ordening heeft plaatsgevonden, nadat verstrikkingen zijn opgelost.