Individuele systemische coaching door Luuc Christiaanse of Marja Wijntjes

In ons centrum organiseren we 2 maal per maand workshops familieopstellingen.
In onze dagelijkse clientencontacten geven we ook op basi van systemische inzichten coaching. Soms maken we dit beeldend door poppetjes als representant van familieleden of interne delen te laten uitkiezen door de client. Deze vorm van coaching is gebleken heel effectief en inzichtgevend te zijn.
Hieronder wordt in het kort een inzicht gegeven in de fenomenologische werkwijze:

Familiesystemen als lotsverbondenheid.

Iedereen maakt deel uit van zijn familie van herkomst en deelt daarmee ook een gezamenlijke geschiedenis.
Oók als bijvoorbeeld de ouders onbekend zijn en men elders is opgegroeid. Hellinger ontdekte na jarenlange observaties van duizenden familiesystemen, waar hij opstellingen mee maakte dat wij mensen onbewust worden beïnvloed, met name als er in voorgaande generatie of in in het eigen gezin van herkomst mensen niet de juiste plaats of het juiste respect hebben genoten.
Uitgangspunt in dit werk is dat families een systeem vormen waarin zaken als respect, achting, binding, ordening, evenwicht in geven en nemen, van groot belang zijn.

Recht erbij te horen

Ieder familielid heeft hetzelfde recht om erbij te horen. Wordt iemand buitengesloten, geminacht of vergeten, dan zal een ander familielid, soms zelfs generaties later, het evenwicht onbewust willen 'herstellen' door deze persoon en diens lot te gedenken en te herhalen. Dit wordt in dit werk het "zielsniveau" genoemd.
Onder buitensluitingen vallen ondermeer fenomenen zoals het niet (kunnen) spreken over:

 • incest
 • kindersterfste
 • familiegeheimen
 • seksueel misbruik
 • abortus provocatis
 • onbestraft gebleven moord
 • traumatische gebeurtenissen
 • onverwerkt verdriet bij miskramen etc.
 • vrouw, die in het kraambed is overleden
 • familiegeheimen zoals ondergeschoven kinderen
 • slachtoffers en daders van holocaust, oorlogsmisdadigers en moord
 • onverwerkte trauma´s die zijn doorgegeven door de generaties heen
 • buitensluiten van familieleden, bestempeld als nestvervuilers, die een familiegeheim hebben opgelost
 • buitensluiten van bestrafte moodenaars, incestbedrijvers, verkrachters, beulen en oorlogsmisdadigers

In deze bovengenoemde opsomming, die er ook uit ziet als een grafiek in een cartoon van een ziekenuispatient met een slechte prognose zijn belangrijke oorzaken te vinden voor (vaak onbegrijpelijke) ziekten, dislectie, veelvoudige confrontaties met ongelukken  en suïcidaal gedrag, (endogene)depressies, neuroses, dwangmatig gedrag, psychiatrische stoornissen, zoals autisme, ADHD, borderline, psychoses en schizofrenie.
Meestal spelen er in geval van psychiatrische stoornissen ernstige geheimen door (soms wel vijf) generaties heen, zoals holocaust, oologsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook het artikel "Systhemisch werken aan de hand van familieopstellingen".