Table of contents
« Vorige Volgende »
Eye Movement Desensitisation & Reprocessing - Een interventie voor mensen die last hebben van traumatische herinneringen.

De Mee-denkers werken al meer dan 18 jaar met deze zeer effectieve behandelmethode in combinatie met hypnotherapie en Kernfusietraining®. De toevoeging van yoga en visolie (of lijnzaadolie) is een waardevolle aanvulling op de behandeling. De klinisch psychiater, David Servan Schreiber, schrijver van het boek "Uw brein als medicijn" schreef een succesvol boek over zijn alternatieve behandelingen. Behandelingen die inmiddels wetenschappelijk zijn beproefd en bewezen. Volgens Servan-Schreiber zijn middelen als Prozac de melkkoe van de farmaceutische industrie en kunnen stress en depressiviteit met ogenschijnlijk koddige behandelingen worden bestreden. Met oogtherapie bijvoorbeeld. Servan-Schreiber wortdt ook door de Nederlandse integrale psychiatrie (Lentis,Groningen) omarmd.

De methode werkt ook bij sommige vormen van depressiviteit en neerslachtigheid en is sinds het boek van David Servan Schreiber: 'Uw brein als medicijn' erg populair geworden.Bij ernstige trauma's, en in bepaalde gevallen van depressies werkt deze anti-angst-interventie of anti-angsttechniek zeer effectief en doeltreffend in enkele sessies. Een goede nazorg is echter wel geboden.

Volgens Servan-Schreiber zijn middelen als Prozac de melkkoe van de farmaceutische industrie en kunnen stress en depressiviteit met ogenschijnlijk koddige behandelingen worden bestreden. Met oogtherapie bijvoorbeeld. In Frankrijk is Servan-Schreiber inmiddels een fenomeen.

"...Een belangrijk voordeel van EMDR is de snelheid waarmee de resultaten kunnen worden bereikt.
Beschouwen we vijf recente gecontroleerde studies naar de effectiviteit van EMDR voor de behandeling van PTSS (type I psychotrauma) dan blijkt dat na gemiddeld 6 zittingen ongeveer driekwart van de cliënten niet meer aan de DSM-IV criteria voor PTSS voldeed..." en "...Ook in deze studie bestond de behandeling uit niet meer dan drie zittingen EMDR van 90 minuten elk. Substantiële verschillen in het voordeel van EMDR, ten opzichte van een wachtlijst controlegroep, werden gevonden met betrekking tot kenmerkende PTSS symptomen, depressie en angst. Behandeling van de wachtlijstcontrolegroep leidde tot een vergelijkbaar resultaat. Wel of geen diagnose PTSS bleek niet van invloed op het resultaat. De gevonden veranderingen waren 30 dagen, 90 dagen en één jaar na behandeling nog steeds aanwezig. Uit een follow-up onderzoek bleek dat van de 32 mensen met de diagnose PTSS nog slechts 5 aan de criteria van de diagnose voldeden..."

David Servan Schreiber, schrijver van "Uw brein als medicijn" is werkzaam in het Amerikaanse Pittsburgh en gespecialiseerd in Empirisch ondersteuning.

Intermediair magazine voor hoogopgeleid personeel, maakte op 30 juni 2005 al melding van het boek van Servan Schreiber.