Table of contents
« Vorige Volgende »

Hypnotherapie, een verzamelnaam of een volwaardig beroep in de gezondheidszorg?

Al van ouds her kent men de klassieke hypnotherapie, die vaak gezien wordt als de enige hypnotherapie.
Bovendien zijn nogal wat vooroordelen ontstaan door de talloze toneel - en TV - hypnotiseurs, die inspelen op sentiment en commerciële eigenbelang.
Tijd, om eens orde op zaken te stellen. Om te beginnen bestaat over het woord hypnose nogal wat verwarring.

Net zoals het 'wakker zijn' en 'in slaap zijn' is ook 'hypnotische trance' een bewustzijnstoestand. Over slapen en dromen en de verschillende bewustzijnstoestanden van het waak (dagelijks) bewustzijn weten we eigenlijk heel weinig. Tussen het waakbewustzijn en het slaap - of droombewustzijn ligt een groot overlappend gebied dat hypnotisch bewustzijn of trance wordt genoemd. Waar het in de moderne hypnotherapie om gaat is dat er technieken worden gebruikt om het ego te bevrijden van de identificatie met driften en conditioneringen. De cliënt wordt hierbij gestimuleerd in zijn/haar eigen groeiproces. Wat uit de praktijk blijkt is dat als de ooit door het leven geconditioneerde delen van de cliënt geconditioneerd worden, de klachten verdwijnen. Het hypnotisch bewustzijn, ook wel (dagelijkse) trance genoemd, wordt algemeen verdeeld in zes stadia volgens de schaal van Lecron en Bordeaux, genoemd naar de onderzoekers ervan. Deze schaal geeft een indeling in diepte van de hypnotische trance van licht naar een volledige diepe trance.

Hieronder de stadia:

  1. niet ontvankelijk
  2. zeer lichte hypnose
  3. lichte hypnose
  4. middenstadium
  5. diep stadium
  6. volledige trance