De integratieve benadering door middel van Kernfusietraining®:

De bovengenoemde therapiemethoden hebben ieder hun sterke en zwakke kanten.Nadat de huisarts de medische diagnose gesteld heeft, om vast te stellen dat eventuele medische behandeling wel of niet noodzakelijk is, selecteert de Kernfusietrainer® bij een hulpvraag die interventies vanuit bovengenoemde behandelbenaderingen, die voor de effectieve voortgang van de therapie van belang zijn.Mensen hebben niet alleen een relatie met hun symptomen maar ook met andere ervaringen, waarover zij kunnen beschikken: materieel (lichaam), alsmede onbewuste dierlijke aspecten (driften), mechanische (conditionerings) aspecten, de sociale omgeving en religieuse factoren (communicatie) familieverbanden en verstrikkingen (systemisch familiewerk) en spiritualiteit (Hoger bewustzijn en intuïtie) kunnen de mens beïnvloeden. Fysieke- psychodynamische- conditionerings- familie- sociale- en spirituele patronen hebben een wisselwerking op elkaar.