Kortdurende kinderhypnotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie. Vuistregel is dat hoe sterker de motivatie om beter te worden is hoe sneller het resultaat. Het is belangrijk dat de ouders helpen bij die motivatie van het kind. Kinderen worden aangemeld als ouders zich zorgen maken over hen of als het kind zelf aangeeft dat het het moeilijk heeft.

Wat is kindertherapie?

Kindertherapie is een kortdurende en intensieve therapie. Het is een vorm van hypnotherapie voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Voor kinderen boven de 14 jaar is hypnotherapie voor volwassenen ook toegankelijk (zie onze brochure Hypnotherapie).
Uitgangspunt is dat ieder kind zich op alle niveaus op gezonde en normale wijze en in omstandigheden van vrijheid en waardigheid moet kunnen ontwikkelen.. (Universele rechten van het kind 1959, beginsel 12).

De positie en de visie van de kindertherapeut:

De kindertherapeut bekijkt het kind vanuit een integratieve benadering, waarbij verschillende verklaringsmodellen worden geïntegreerd. Deze visie leidt tot de integratieve benaderingswijze.
De verklaringsmodellen leiden tot de volgende behandelingsbenaderingen:

  • Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder het kind lijdt.
  • Gedragstherapeuten richten zich op het aan en afleren van het inadequate gedrag.
  • Psychodynamische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden.
  • Systeemtherapeuten behandelen het gehele gezinssysteem (inclusief traumaverwerking overleden relaties) om kinderen te helpen.
  • Cliënt-centered  therapeuten willen de cliënt helpen om zijn verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te breiden.

Deze therapiemethoden hebben ieder hun sterke en zwakke kanten. Uit deze modellen selecteert de therapeut die interventies die voor het kind en de effectieve voortgang van de therapie van belang zijn.   De grondhouding van waaruit het kind wordt benaderd komt overeen met die uit de moderne hypnotherapie.

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in mijn werk als coach en therapeut

Het is mijn doel om zowel volwassenen en kinderen te leren zich zelf te begrijpen en zichzelf te accepteren, zodat ze een verandering in zichzelf kunnen bewerkstelligen. Door onder andere het leren voelen en aangeven van hun eigen grenzen.
Hier getuige van te mogen zijn is elke keer weer opnieuw en bijzondere ervaring.
Hypnotherapie en de Kernfusietraining zijn voor mij passende werkwijzen om iemand te begeleiden zich zelf te leren helpen, iemand meer inzicht te geven in eigen onbewuste reacties en de latente mogelijkheden. Het is ook een efefctieve manier om het zelfgenezend vermogen te activeren en zelfherstellende processen in het lichaam te stimuleren.

Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door een natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt. Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent.

Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie.

Op verzoek geef ik lezingen en oudercursussen om mijn ervaring en kennis te delen met een breed ouderpubliek aangaande problemen bij de opvoeding. Een interessant thema is bijvoorbeeld het pesten op school, waarbij een nieuwe visie gegeven wordt op de functie van het pesten en welk signaal de kinderen hiermee geven aan elkaar en aan de ouderen.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html