Het verloop van de therapie

De eerste sessie betreft de wederzijdse kennismaking met één of beide ouders, zonder het kind.. In deze intake bespreekt u uw ervaringen met de klacht van het kind. Daarna volgt de exploiratiefase (5 sessies met het kind), waarbij de therapeut tot een inschatting, de diagnose komt. Na deze vijf sessies (of op aangeven van de therapeut al eerder) volgt een gesprek met u over het eventuele verdere verloop van de behandeling. Al naar gelang en de duur en het soort hulpvraag volgt na een aantal (meestal nooit meer den vijf) sessies een oudergesprek, waarin u ook eventueel  adviezen meekrijgt. Het succes van de behandeling hangt onder meer af van de integratie van deze adviezen in de opvoeding. De ouder kan tijdens de behandeling in de wachtkamer van het centrum verblijven of boodschappen doen op het aangrenzende winkelcentrum.

Kindertherapeutische diagnose

Centraal in deze diagnostiek staat de verhouding kind / relatie met de klacht en de klacht zelf, welke voortgekomen is uit de moderne hypnopsychotherapie. Deze benadering houdt het volgende in:

Het kind ervaart een klacht of heeft symptomen. De klacht wordt door de therapeut begrensd en opgevat van een kant van de persoonlijkheid, waarover het kind (te) weinig controle heeft. Het doel van de kindertherapeutische behandeling is het kind te helpen om controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties die het kind heeft in het gezin alsmede op relaties verder in de buitenwereld, zoals op school.

Kindertherapeutische behandeling

Het is gebleken dat kinderen op hun eigen-wijze aangeven op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.
De kindertherapeut maakt bewust gebruik van spontane trance-momenten om verschillende interventies te doen.
Er wordt daarom veel met symbo­len en metaforen gewerkt, bekend uit de sprookjes -en droomwereld. Dit is de taal, die het onbewuste begrijpt. Dit alles met het doel om de op dat moment pas­sen­de therapeu­tische interventies toe te passen. (utilisatie- methode volgens Milt­on Erick­son), waar­door klachten ver­minderen, draag­baar worden of worden opgehe­ven. Fysiolo­gische pro­ces­sen kunnen hierdoor doelbewust worden beïnvloed. Suggestie-therapie, ego-state-therapie, en imaginatietherapie, soms gebruikmakend van elementen van speltherapie, vaak gebruik makend van het voorstellingsvermogen van het kind.

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in mijn werk als coach en therapeut

Het is mijn doel om zowel volwassenen en kinderen te leren zich zelf te begrijpen en zichzelf te accepteren, zodat ze een verandering in zichzelf kunnen bewerkstelligen. Door onder andere het leren voelen en aangeven van hun eigen grenzen.
Hier getuige van te mogen zijn is elke keer weer opnieuw en bijzondere ervaring.
Hypnotherapie en de Kernfusietraining zijn voor mij passende werkwijzen om iemand te begeleiden zich zelf te leren helpen, iemand meer inzicht te geven in eigen onbewuste reacties en de latente mogelijkheden. Het is ook een efefctieve manier om het zelfgenezend vermogen te activeren en zelfherstellende processen in het lichaam te stimuleren.

Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door een natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt. Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent.

Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie.

Op verzoek geef ik lezingen en oudercursussen om mijn ervaring en kennis te delen met een breed ouderpubliek aangaande problemen bij de opvoeding. Een interessant thema is bijvoorbeeld het pesten op school, waarbij een nieuwe visie gegeven wordt op de functie van het pesten en welk signaal de kinderen hiermee geven aan elkaar en aan de ouderen.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html