Welke klachten en hulpvragen kunnen behandeld worden?
 • Aangeleerde probleemgewoontes  (of gevolgen ervan), zoals eetproblemen, bedplassen, nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tanden knarsen, snoepen  enz..
 • Angsten en fobieën, zoals faalangst, straat-en pleinvrees, hoogtevrees, angst voor: de tandarts - een operatie - ziekte- de dood- de angst,
 • Levens / doodsangst, rouw- verwerking, destructief gedrag, agressie stoornissen.
 • Emotionele klachten, zoals onzekerheid, depressiviteit, overspannenheid, dissocia­tiever­schijnse­len (waar­bij je het gevoel kunt hebben dat jij het niet bent die iets doet of ervaart), schul­dgevoe­lens, gevoelens van minder waardigheid of ontoereikendheid.
 • Lichamelijke klachten, zoals chronische pijn, migraine, hoofd­pij­nen, maag(zweer)klach­ten, (spastische) dikke darm, allergieën, huidklach­ten (wratten, ec­zeem, pso­ria­sis, jeuk), acute- en chronische hyper­venti­latie, bepaalde rugpijnen, astmatische aandoe­ningen, ge­wrichtspijnen, fantoompijn..
 • Gedragsproblematiek, zoals woedeaanvallen, destructief gedrag, anti-sociaal gedrag, liegen, stelen, contactverbrekingsgedrag,  gebrek aan concentratie.
 • Ontwikkelingsfaseproblematiek, zoals eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal en spraakproblemen, leerproblemen, hechtings- problematiek.

Lichamelijke klachten worden pas behandeld als het kind eerst bij de huis­arts is ge­weest voor zijn klacht, waarvoor het behandeld wil worden, bij voorkeur met verwijzing. Wat ook kan is een telefonisch overleg met de huisarts.
In het algemeen werkt kindertherapie niet bij patiënten die lijden aan:

 • Vitale depressies (lichamelijk bepaald)
 • Psy­chose                                                               
 • Sterk narcistische persoonlijkheid                   
 • Bor­der-line patiënten
 • Psychopathie

Als er een contra-indicaties mocht zijn, hoort u dit na de eerste sessie met uw kind. Dan kan er worden door verwezen of terugverwezen naar de huisarts.

De behandeling en de behandelings­duur.

Kindertherapie is een vorm van kortdurende therapie. Een schone therapie, waarbij geen medicij­nen worden voorge­schreven.
Dit betekent niet, dat als het kind medicij­nen gebruikt, dat het geen kindertherapie kan doen. Wel is gebleken dat sterke  emotie - onderdrukkers de therapieduur verlengen.
Het is moeilijk aan te geven hoe kortdurend de be­han­de­ling van een bepaalde klacht zal zijn.
Een vuistregel is dat hoe sterker de eigen motivatie om beter te worden, hoe sneller het resultaat.
De consulten duren in principe 1 uur en zijn in het begin, éénmaal per week en later twee maal per maand. Alle acties hebben tot doel weerstanden op te lossen en de harmonie in het kind te herstellen en de positie van het kind in het gezin een duidelijke plaats te geven.

Voor verdere details voor wat betreft het aantal benodigde sessies etc. en prijsafspraken verzoeken we u contact met ons op te nemen.

De Aanmelding / hulpvraag

Kinderen worden naar een therapeut gebracht, wanneer ouders zich zorgen over hen maken en er zelf geen raad mee weten of als het kind zelf aangeeft, een tijdje niet lekker in zijn / haar vel te zitten..
Meestal merken ouders zelf dat er aan het gedrag van hun kind iets loos is. Allerlei oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan dit gedrag. Omdat tegenwoordig zeer veel kinderen worden aangemeld, met specifieke gedragsmoeilijkheden, zal hier wat uitgebreider op worden ingegaan. Tegenwoordig is er wat meer bekend over de behandeling en oorzaken van gedragsmoeilijkheden. Hieronder wordt summier ingegaan op het verschil tussen een gedragsstoornis en een gedragsprobleem.

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in mijn werk als coach en therapeut

Het is mijn doel om zowel volwassenen en kinderen te leren zich zelf te begrijpen en zichzelf te accepteren, zodat ze een verandering in zichzelf kunnen bewerkstelligen. Door onder andere het leren voelen en aangeven van hun eigen grenzen.
Hier getuige van te mogen zijn is elke keer weer opnieuw en bijzondere ervaring.
Hypnotherapie en de Kernfusietraining zijn voor mij passende werkwijzen om iemand te begeleiden zich zelf te leren helpen, iemand meer inzicht te geven in eigen onbewuste reacties en de latente mogelijkheden. Het is ook een efefctieve manier om het zelfgenezend vermogen te activeren en zelfherstellende processen in het lichaam te stimuleren.

Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door een natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt. Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent.

Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie.

Op verzoek geef ik lezingen en oudercursussen om mijn ervaring en kennis te delen met een breed ouderpubliek aangaande problemen bij de opvoeding. Een interessant thema is bijvoorbeeld het pesten op school, waarbij een nieuwe visie gegeven wordt op de functie van het pesten en welk signaal de kinderen hiermee geven aan elkaar en aan de ouderen.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html