Table of contents
« Vorige Volgende »

Luuc Christiaanse voor een groepDe Mee-denkers onderscheiden zich door het bieden van nazorg door middel van de Kernfusietraining methode en het zelfhulpprogramma met zelfhulp-cd´s en telefonische supervisie en telefonische consulten op afspraak.

 • Post HBO-nascholing
 • Supervisie
 • Groepssupervisie
 • Nascholingen met certificaten en diploma tot systemisch veldopsteller met als nazorg de Kernfusietraining®
  Geen enkele opleiding tot systemische veldopsteller wordt in Nederland nog erkend door een beroepsorganisatie of door het voormalige SONT (Sont is een Netwerk voor belangstellenden en professionals).
  Dus ook onze nascholing niet. Wel kunnen we u, als ervaren, als psychotherapeut, arts of psychiater de kneepjes van het vak leren, dus als u zelf al therapeutisch werkt met mensen en u ook op diepere lagen veranderingen wilt helpen bewerkstelligen. Nadat u aantoonbaar aan onderstaande criteria voldaan blijkt te hebben, ontvangt u van de Mee-denkers drie deelcertificaten.

Marja Christiaanse voor een groepOok voor managers, docenten en onderwijskrachten is het zeer leerzaam om systemisch te leren kijken naar medewerkers, leerlingen en studenten. Vandaar dat we ook mensen uit het bedrijfsmanagement en onderwijs om die reden graag in onze groepen verwelkomen. De wijze waarop wij mensen willen opleiden is pragmatisch en individueel op de persoon aangepast. De één doet er een jaar over en de ander kan er zes jaar over doen. Wat belangrijk is dat men er feeling mee heeft en het graag doet. We leren de student ook hoe hij in het traject erna cliënten door middel van de Kernfusietraining® individueel kan ondersteunen als er iemand door de familieopstellingen in een proces is, om de oude overlevingsstrategieën los te laten. De criteria om voor de eerste toets in aanmerking te kunnen komen zijn dat men meer dan vijf jaar in het therapeutisch veld werkzaam is en minimaal functioneert op HBO niveau. Wel kun j eerder beginnen met het volgen van een serie modules.

De eindtermen van de nascholing zijn

 • het deelnemen aan negen tweedaagse of 18 ééndaagse workshops Kernfusietraining / familieopstellingen
 • het lezen van een 12-tal boeken over het systeem familieopstellingen conform aanbevolen boekenlijst.
 • leertherapie volgen in 12 leertherapiesessies, waarvan er 6 minimaal als vraagsteller in de workshop *
 • het deelnemen aan een intervisiegroep en bestuderen van de nodige videopresentaties
 • aantoonbaar zelf drie opstellingen als begeleider gedaan hebben in de intervisiegroep
 • basismodules psychologie, vergelijkbaar met de modulaire nascholing bij de Open Universiteit of de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP)

   * Indien eerder aantoonbaar passende leertherapie gevolgd is kan men hiervoor dispensatie krijgen.
   **Indien na een toets voldoende psychologische basiskennis is gebleken hoeft geen nadere nascholing daarin te worden gedaan.

Indien ter verbetering vatbaar, zal worden geadviseerd een of meerdere modules bij de bij de Open Universiteit of NAP te volgen. De Academie NAP werkt samen met Freud University in Wenen.