Inhoud

  • Kernfusietraining als intrapsychisch harmonisatiemodel
  • Grondbeginselen van het fenomenologisch systemisch werken
  • Veldwaarneming
  • Systemisch werk in het algemeen
  • Werken in een individuele situatie met Kernfsusietraining
  • Werken in een individuele situatie met systemische velden
  • Oefenen met systemische, psychosomatische, organische -en organisatieopstellingen

Toetsing

Daarna kan de student-begeleider bij ons een aanvraag doen om onder begeleiding een workshop te geven met een groep, die ten minste uit 10 mensen dient te bestaan en door de student-begeleider zelf georganiseerd dient te worden. De opbrengsten van deze één-daagse workshopgroep zijn voor de organiserende opsteller minus de begeleidingskosten.

Certificering/diplomering

Als men de benodigde opstellingenworkshops heeft gevolgd en deze wenst af te sluiten met een toets ontvangt men, bij gebeken bekwaamheid, vaardigheden en de juiste fenomenologische attitude een certificaat systemisch veldopsteller/Kernfusietrainer. Na het behalen van drie certificaten en het inleveren van een essay met casus krijgt men een diploma Systemisch veldopsteller/Kernfusietrainer.
Maximaal zes van de 18 benodigde eendaagse workshops kunnen bij collega-opleiders, mits aantoonbaar, en vooraf gecommuniceerd, meetellen in het kader van de bovengenoemde criteria.