Het grote voordeel van de semi/individuele systemische modulaire opbouw van de nascholing

Doordat de Mee-denkers gekozen hebben om te werken met heterogene groepen waarbij zowel clienten als studenten tegelijk en in eigen tempo kunnen deelnemen aan de studieworkshops is de groep wisselend ´nieuw´ met een aantal bekende vaste studenten in de groep en wordt er met ´echte klachten en problematiek´ gewerkt met zowel clienten als studenten/clienten ´uit het veld´ door de trainer-begeleider. Het grote voordeel is dat men leert van de verschillende trainers, die men kan modelleren voor wat betreft de fenomenologische grondhouding, terwijl de student aan zijn eigen proces werkt en daarbij zijn eigen verwerkingstijd kan kiezen. Dit kan bijvoorbeeld door een paar maanden ´praktijkstudieverlof´ op te nemen en in die tijd de boek en videostudie te doen.

De kosten van de nascholing zijn variabel

Men kan zes tweedaagse workshops als deelnemer / vraagsteller en zes als representant volgen. Als je uitgaat van 12 één-daagse workshops als representant en zes als vraagsteller/deelnemer zijn de kosten indien je opteert voor een diploma rond de 3000 euro.

De kosten zijn aftrekbaar als studiekosten. (excl. kosten studieboeken en dvd registraties van ondermeer Bert Hellinger, Albrecht Mahr)

Als je een traject wilt doen om een diploma te kunnen krijgen gaan we er van uit dat je minstens 6 eendaagse workshop in eens vooraf overmaakt. Daarbij komen de begeleidingskosten van de drie workshops die je zelf organiseert. Maar meestal leveren deze workshops voor het behalen van het deelcertificaat (onder onze supervisie) geld op voor de student opsteller. Zo verdien je alvast een deel terug van de studiekosten. Naast de zes opstellingensessies dient men nog zes individuele leertherapiesessies te volgen bij de Mee-denkers of door een door de Mee-denkers aan te wijzen therapeut/begeleider (meestal is dit Luuc Christiaanse zelf.

De ervaring leert dat men behoefte heeft aan telefonische of email begeleiding door het jaar heen. Deze supervisiekosten worden apart per keer doorberekend. De opstellingen die je zelf doet als vraagsteller in de workshops worden ook gezien als leertherapiesessies. Men kan in bepaalde gevallen ontheffing krijgen indien aangetoond kan worden dat al eerder een passende systemische leertherapie gevolgd is. De minimale duur van de opleiding exclusief toetsing is 18 maanden en de maximaal toegestane studieduur is 36 maanden (exclusief de basis modules psychologie). Als men kiest voor een ontwikkelingstraject en geen diploma nastreeft zijn de kosten, vanwege de kortingen op de workshops  lager.