Table of contents
« Vorige Volgende »

Supervisie

Als therapeut en begeleiders van anderen hebben we te maken met het fenomeen overdracht en tegenoverdracht in relatie tot de cliënt. Overdracht is niet altijd zichtbaar, maar wordt wel gevoeld. Er wordt verwacht dat we als therapeut hier antwoord opgeven. Welk antwoord je geeft, waar je je loyaliteiten legt, hoe je uiteindelijk handelt naar een cliënt, wordt niet alleen door de systemische achtergrond van je cliënt bepaald maar ook door je eigen systemische achtergrond. Om te voorkomen dat je na verloop van tijd op een plaats terecht komt die je eigenlijk niet zou willen innemen is supervisie benodigd. Als je ‘de ouder’ van je cliënt te gaat spelen gaat het hulpverleningsproces zeker stagneren. Maar er zijn ook andere valkuilen. Naast mijn jarenlange werk met de door mij zelf ontwikkelde Kernfusietraining en als hypnotherapeut, opleider en supervisor, werk ik sinds 1996 ook met het systemische opstellingenwerk van Bert Hellinger. Het is mijn ervaring dat de theorie en methodiek van het opstellingenwerk bijzonder geschikt is om zichtbaar te maken wat er speelt in het veld van de cliënt. De plaats, die de hulpverlener in dient te nemen en in welke richting mogelijke oplossingen voor cliënt en hulpverlener liggen is een onderwerp wat steeds zorg vraagt. Deze benadering en werkwijze worden in de supervisieworkhops toegepast tijdens de supervisiedagen die op verzoek worden aangeboden voor groepen van 10 of meer. Hierbij kunnen casussen vooraf schriftelijk worden ingediend zodat de aandacht op de interactie tussen hulpverlener en cliënt kan worden gericht.

Individuele supervisie

De individuele supervisie kan gaan over het therapeutisch proces en over het systemisch opstellingenwerk. Een en ander kan op maat worden afgestemd.

Verwerkingssessies

Ook kan men tussendoor een of meerdere verwerkingssessies systemische coaching en kernfusietraining aanvragen.

Groepssupervisie - consultatie

De groepssupervisie - consultatie wordt gegeven aan de hand van systemische opstellingen. Deze dagen zijn bedoeld voor (hypno) therapeuten die vragen rond hun cliënten willen onderzoeken. Ook andere disciplines (artsen, coaches, docenten, leraren en remedial teachers) die op zoek zijn naar een breder kader van waaruit zij hun werk willen ontwikkelen zijn welkom. Bekendheid met het systemisch opstellingenwerk is niet vereist. Deze dagen zijn eveneens bedoeld voor mensen die zelf willen oefenen in het doen van opstellingen onder begeleiding van Marja of Luuc.  Voldoende vooropleiding hierin is dan wel vereist. Er zal voortdurend naar een evenwichtige verdeling worden gezocht met betrekking tot aandacht voor cliëntbesprekingen, therapeutische attitude en reflectie ten aanzien van de grondbeginselen van het werken met opstellingen (fenomenologisch systemisch werken).