Partners...

Partners in zelfsturing en emotionele ontwikkeling door Kerncoaching - supervisie - psychotherapie - stressmanagement - burnout-preventie - partner/ouder begeleiding - hypnotherapie - systhemische veld-oplossingen voor organisaties en families - psychologische hulpverlening - organisatie veld-coaching - energetisch werk - coaching door Kernfusietraining® - bedrijfsadviezen – oudercoaching - kindertherapie - maandelijkse workshops.

Marja heeft sinds 1 juni 2013 een nieuwe ambitie als gastouder van ons eerste kleinkind (van onze full-time werkende dochter) en heeft binnen de Mee-denkers aangegeven in elk geval vanaf 1 januari 2014 een sabbatical-year te nemen en is niet meer actief als therapeut binnen de Mee-denkers. Zij neemt dus geen clienten meer aan.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Marja Christiaanse-Wijntjes

verzorgt trajecten integratieve psychotherapie op basis van de kernfusietraining®, een verdieping op de methode Cognitieve gedragstherapie (CGT of RET)

Meer info

Luuc Christiaanse

ontwikkelde de Kernfusietraining®, een integratief behandelmodel voor therapie en coaching en verzorgt zelf ook trajecten integratieve psychotherapie op basis van deze kernfusietraining®, een verdieping op de methode Cognitieve gedragstherapie (CGT of RET)

Meer info

 

Klik om gesproken introductie af te spelen:

ALGEMEEN

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’;
 • de kosten van het consult.

Bedankt voor het lezen! We hopen dat je deze informatie eerlijk en redelijk vindt, maar als je toch vindt dat we iets onredelijks met jouw persoonlijke informatie doen, laat dit ons dan graag weten via een mailtje aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Luuc e.a. psycholoog en geregistreerd ECP-therapeut, samen de Mee-denkers houd ik me bezig met (preventieve) geestelijke gezondheidszorg in de meest brede zin van dit begrip ten bate van families, bedrijven en individuele personen. De Mee-denkers denken én voelen al sinds 1993 met u mee! We richten onze aandacht en onze empathie vooral op uw kwaliteiten en onbenutte talenten en het herstellen van wie u bedoeld was te zijn, ipv met u te verzanden in 'oude verhalen' 

De Mee-denkers staan geregistreerd bij de KVK (kamer van koophandel) in Amsterdam onder het nummer 61212377

Het BTW nummer van de Mee-denkers (ook voor de web-shop) is 079672449-03

Bel ons zeker bij onverklaarbare lichamelijke klachten, nerveuze spanningen, gejaagdheid, angsten en stress of vraag verdere informatie als u een eigenaardige lading ervaart in contact met bepaalde mensen. 

Luuc Christiaanse is Europees geregistreerd hypnotherapeut bij de Europese associatie voor psychotherapy (EAP) met ECP  **

Luuc is lid van het NVPA (Beroepsorganisatie voor Psychotherapie, (incl. de andere Psychotherapieen) en geregistreerd bij de de RBCZ als registertherapeut met de volgende registratienummers:

Luuc Christiaanse:  EAP:  02-NL-ECP 0051 en RBCZ  nr 205005R

Kwaliteit ECP  **   klik op deze link om het PLATO rapport   BOVEN OF ONDER  NAP'  in te zien  

In ons adviesentrum voor preventieve gezondheidszorg kunt u ook terecht voor sport, stoel -en ontspanningsmassage en voedingsadviezen, gezichtsbehandeling, pedicure en podologie (podoposturale theraapie)

Sport -en ontspanningsmasseur/ (Stoel)massages: Haney Zaidi (NGS) en podologie Marije Zwanenburg

Dietiste: Carina Christiaanse (BIG kwaliteitsregister) Ook gespecialiseerd in orthomoleculaire voedingsleer.

 Podotherapeut Mareille Zwaenburg van Fidelio houdt ook praktijk in ons centrum.

Onze Inspiratie, motivatie en grondhouding in ons werk als coach, trainer, organisatieadviseur en therapeut: 
Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in m'n werk als integratief werkend systemisch hypnotherapeut leidde tot 'n behandel -en verklaringsmodel, het zo genoemde Kernfusiemodel. Dit model helpt ook bij 't streven naar 'n optimale relatie van therapeut naar client. Het model, waarin zowel 'n intrapsychisch als systemisch onderzoek (genogram) plaats vindt geeft ook diagnostische inzichten en zowel de hypothese, als 't behandelplan kan na zo'n intake er organisch in volle afstemming uit voortvloeien. Dit met 't doel om intrapsychisch in vol contact met mezelf verbinding te maken en te behouden met de client, zodat deze ook contact maakt met zichzelf en zijn omgeving om tot 'n mate van zelfoptimalisatie te komen. De omgang met de klacht wordt hier ook snel helder door. Middels psychoeducatie wordt client er mee vertrouwd gemaakt.
'Het is mijn doel zó nieuwsgierig naar mensen te zijn dat ze nieuwsgierig naar zichzelf worden om te zien wie ze werkelijk zijn. De mogelijkheden om veranderingen te bewerkstelligen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de openheid van de communicatie tussen therapeut en cliënt. Door de structuur van interesse, respect, nieuwsgierigheid, compassie, empathie en vertrouwen - het werkconcept wél te hanteren en tegelijk weer los te laten - ontstaat de ont-moeting. En in zo'n ont-moeting is dat mogelijk wat er maximaal in zit. Niet meer en niet minder. Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door 'n natuurlijke afstemming waardoor 'n energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit dié energiestroom 'n vraag ontstaat, ligt 't antwoord voor 't oprapen. Als je nog 'n gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft of onbewust nog bezig bent dat van 1 of beide ouders te dragen, is er per definitie ook nog 'n overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit 'n naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt.
Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het /de gekwetste kind(delen) in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen; ze zijn de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent. Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie. Voorlopig ben ik blij dat ik me steeds méér laat leiden door wie weet wat? Is het De Grote Componist of is het 'Het Publiek' dat naar ons luistert en daarmee mede de harmonie bepaalt. De dynamiek tussen de strijkers (Ratiozijde), blazers en triangelspeler / paukenist (gevoelszijde), wordt door het Publiek gevoeld en opgevangen'.
Afhankelijk van de mate van dissociatie van een gevoel of behoefte, veroorzaakt door een persoonlijk trauma, dan wel een symbiosetrauma of een systeembindingstrauma (prof. dr Franz Rupert 2002, München) zal een overlevingsimpuls ontstaan die wel werkt - of niet adequaat werkt binnen de omgeving en context waarbinnen men moet overleven. Hoe vaker een overlevingsstrategie niet werkt en hoe vindingrijker de strijkers zijn, hoe meer de blazers, triangelspeler in de knel komen waardoor zo nu een dan de paukenist flink zal aanslaan.
De classificaties van het handboek DSM IV of 5, welke een poging zijn om een uniforme onderverdeling te maken in de gevolgen van de effecten van langdurige (systemische) stress en en waarneembare symptomen bij de patiënt helpen psychiaters om een kader te scheppen voor wetenschappelijk onderzoek, welke helaas nog voor het merendeel van de ziektes niet werd gestart.
Mijn visie is dat het medisch model een te beperkt model is om een adequate oplossing te bieden om mensen weer te helen. Dit getuige de vele bijwerkingen door psychofarmacologische medicijnen en alleen cognitieve interventies, daar waar juist bewustzijn nodig is. Ik verklaar dit uit het nog verder onderdrukken van de blazers uit het orkest. Schrijnend is het dat dergelijke medicijnen niet op kinderen werden getest door BIG FARMA en psychiaters dus maar wat moeten pionieren met hun patientjes!
Naast dat ik streef naar het herstellen van het intrapsychisch schisma, zoek ik in contact met mijn cliënten naar de gevolgen van de onverwerkte emoties door heftige life-events (onbestrafte moord, zelfmoord, holocaust etc.) door de generaties heen, die helaas vaak geleid hebben tot familiegeheimen, welke door systemische en wellicht genetische lijnen leiden tot een emotionele en/of fysieke mutaties bij een sensitief lid van het nageslacht. De DSM IV of DSM 5 classificaties passen heel goed binnen dit model maar helaas niet visa versa. Ik ben het zowel met dr Allen Francis als dr Jim van Os eens dat het handboek wordt misbruikt door mensen te stigmatiseren en misbruikt wordt door de commerciële heren binnen farmaceutische industrie. 'n Overeenkomst tussen het kernfusiemodel en de DSM 5 is dat beiden niet 'n wetenschappelijke, maar pragmatische onderbouwing hebben. Een verschil is dat de 1 werkt in mijn praktijk en de ander gedragen wordt door de gevestigde psychiatrie, die daarin gevolgd worden door de westerse overheden en de ziektekostenverzekeraars, die de DSM 5 tot hun Bijbel hebben verklaard.
Zo binnen, zo buiten, zo boven zo onder. (naar Gurdjieff, 20ste eeuws mysticus).
Visitekaartje Luuc
visitekaarte Marja

Lid van het ...

CORE NLP Logo WCPC

WCPC Logo CORE NLP

RCBZ / NVAP nvpa

Wijzelf staan sinds 2015 geregistreerd bij de RBCZ en Luuc is sinds de opheffing van het NGVH per 1-1-2017 lid van het NVPA.

nvpa

EAP

licentie rbcz luuc

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina