Partners...

Partners in zelfsturing en emotionele ontwikkeling door Kerncoaching - supervisie - psychotherapie - stressmanagement - burnout-preventie - partner/ouder begeleiding - hypnotherapie - systhemische veld-oplossingen voor organisaties en families - psychologische hulpverlening - organisatie veld-coaching - energetisch werk - coaching door Kernfusietraining® - bedrijfsadviezen – oudercoaching - kindertherapie - maandelijkse workshops.

Marja heeft sinds 1 juni 2013 een nieuwe ambitie als gastouder van ons eerste kleinkind (van onze full-time werkende dochter) en heeft binnen de Mee-denkers aangegeven in elk geval vanaf 1 januari 2014 een sabbatical-year te nemen en is niet meer actief als therapeut binnen de Mee-denkers. Zij neemt dus geen clienten meer aan.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Marja Christiaanse-Wijntjes

verzorgt trajecten integratieve psychotherapie op basis van de kernfusietraining®, een verdieping op de methode Cognitieve gedragstherapie (CGT of RET)

Meer info

Luuc Christiaanse

ontwikkelde de Kernfusietraining®, een integratief behandelmodel voor therapie en coaching en verzorgt zelf ook trajecten integratieve psychotherapie op basis van deze kernfusietraining®, een verdieping op de methode Cognitieve gedragstherapie (CGT of RET)

Meer info

 

Klik om gesproken introductie af te spelen:

Onze Inspiratie, motivatie en grondhouding in ons werk als coach, trainer, organisatieadviseur en therapeut: 
Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in m'n werk als integratief werkend systemisch hypnotherapeut leidde tot 'n behandel -en verklaringsmodel, het zo genoemde Kernfusiemodel. Dit model helpt ook bij 't streven naar 'n optimale relatie van therapeut naar client. Het model, waarin zowel 'n intrapsychisch als systemisch onderzoek (genogram) plaats vindt geeft ook diagnostische inzichten en zowel de hypothese, als 't behandelplan kan na zo'n intake er organisch in volle afstemming uit voortvloeien. Dit met 't doel om intrapsychisch in vol contact met mezelf verbinding te maken en te behouden met de client, zodat deze ook contact maakt met zichzelf en zijn omgeving om tot 'n mate van zelfoptimalisatie te komen. De omgang met de klacht wordt hier ook snel helder door. Middels psychoeducatie wordt client er mee vertrouwd gemaakt.
'Het is mijn doel zó nieuwsgierig naar mensen te zijn dat ze nieuwsgierig naar zichzelf worden om te zien wie ze werkelijk zijn. De mogelijkheden om veranderingen te bewerkstelligen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de openheid van de communicatie tussen therapeut en cliënt. Door de structuur van interesse, respect, nieuwsgierigheid, compassie, empathie en vertrouwen - het werkconcept wél te hanteren en tegelijk weer los te laten - ontstaat de ont-moeting. En in zo'n ont-moeting is dat mogelijk wat er maximaal in zit. Niet meer en niet minder. Zo'n ont-moetingsproces voltrekt zich door 'n natuurlijke afstemming waardoor 'n energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit dié energiestroom 'n vraag ontstaat, ligt 't antwoord voor 't oprapen. Als je nog 'n gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft of onbewust nog bezig bent dat van 1 of beide ouders te dragen, is er per definitie ook nog 'n overlevingskind in ons, dat actief wordt om het, vanuit 'n naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt.
Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het /de gekwetste kind(delen) in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen; ze zijn de orkestleden voor wie je als dirigent verantwoordelijk bent. Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie. Voorlopig ben ik blij dat ik me steeds méér laat leiden door wie weet wat? Is het De Grote Componist of is het 'Het Publiek' dat naar ons luistert en daarmee mede de harmonie bepaalt. De dynamiek tussen de strijkers (Ratiozijde), blazers en triangelspeler / paukenist (gevoelszijde), wordt door het Publiek gevoeld en opgevangen'.
Afhankelijk van de mate van dissociatie van een gevoel of behoefte, veroorzaakt door een persoonlijk trauma, dan wel een symbiosetrauma of een systeembindingstrauma (prof. dr Franz Rupert 2002, München) zal een overlevingsimpuls ontstaan die wel werkt - of niet adequaat werkt binnen de omgeving en context waarbinnen men moet overleven. Hoe vaker een overlevingsstrategie niet werkt en hoe vindingrijker de strijkers zijn, hoe meer de blazers, triangelspeler in de knel komen waardoor zo nu een dan de paukenist flink zal aanslaan.
De classificaties van het handboek DSM IV of 5, welke een poging zijn om een uniforme onderverdeling te maken in de gevolgen van de effecten van langdurige (systemische) stress en en waarneembare symptomen bij de patiënt helpen psychiaters om een kader te scheppen voor wetenschappelijk onderzoek, welke helaas nog voor het merendeel van de ziektes niet werd gestart.
Mijn visie is dat het medisch model een te beperkt model is om een adequate oplossing te bieden om mensen weer te helen. Dit getuige de vele bijwerkingen door psychofarmacologische medicijnen en alleen cognitieve interventies, daar waar juist bewustzijn nodig is. Ik verklaar dit uit het nog verder onderdrukken van de blazers uit het orkest. Schrijnend is het dat dergelijke medicijnen niet op kinderen werden getest door BIG FARMA en psychiaters dus maar wat moeten pionieren met hun patientjes!
Naast dat ik streef naar het herstellen van het intrapsychisch schisma, zoek ik in contact met mijn cliënten naar de gevolgen van de onverwerkte emoties door heftige life-events (onbestrafte moord, zelfmoord, holocaust etc.) door de generaties heen, die helaas vaak geleid hebben tot familiegeheimen, welke door systemische en wellicht genetische lijnen leiden tot een emotionele en/of fysieke mutaties bij een sensitief lid van het nageslacht. De DSM IV of DSM 5 classificaties passen heel goed binnen dit model maar helaas niet visa versa. Ik ben het zowel met dr Allen Francis als dr Jim van Os eens dat het handboek wordt misbruikt door mensen te stigmatiseren en misbruikt wordt door de commerciële heren binnen farmaceutische industrie. 'n Overeenkomst tussen het kernfusiemodel en de DSM 5 is dat beiden niet 'n wetenschappelijke, maar pragmatische onderbouwing hebben. Een verschil is dat de 1 werkt in mijn praktijk en de ander gedragen wordt door de gevestigde psychiatrie, die daarin gevolgd worden door de westerse overheden en de ziektekostenverzekeraars, die de DSM 5 tot hun Bijbel hebben verklaard.
Zo binnen, zo buiten, zo boven zo onder. (naar Gurdjieff, 20ste eeuws mysticus).
Visitekaartje Luuc
visitekaarte Marja

Lid van het ...

CORE NLP Logo WCPC

WCPC Logo CORE NLP

RCBZ / NVAP nvpa

Wijzelf staan sinds 2015 geregistreerd bij de RBCZ en Luuc is sinds de opheffing van het NGVH per 1-1-2017 lid van het NVPA.

nvpa

EAP

licentie rbcz luuc

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina