Workshopverslag Luuc en Marja Christiaanse 25 oktober 2003 door Peggy Meijboom (uitgebreid ervaringsverslag). Geschreven voor de Natuur, uw artsMarja en Luuc Christiaanse zijn beiden werkzaam in hun Stress Management Centrum. Hier begeleiden zij al jaren cliënten en vanuit deze lange werkervaring zijn zij op hun naam gekomen van 'de Mee-denkers'. Zij denken - en voelen - mee in (vlieg-)angst, rouwverwerking, ziekte, zelfontwikkeling en -realisatie, stress, burnout en wat al zo een mens aan verstrikkingen treft.

Deze Mee-denkers hebben de 'kernfusietraining®' ontwikkeld, waarbij een vragensteller in de eigen spiegel leert kijken, het onbewuste deel in zich gewaar wordt en zo meer en meer op eigen kracht goed leert te functioneren. Vaak gebeurt dit in combinatie met familieopstellingen volgens het systeem van Bert Hellinger.
Deze methodiek geeft mensen inzicht in hoe (oude) familie-ervaringen doorwerken in een persoon, als ook in de omgeving. Dit kan soms generaties lang doorwerken. De combinatie van beide methodieken maakt veel los en geeft een snel en helder inzicht.

De systemische familieopstelling

Voordat we ingaan op de kernfusietraining eerst een nadere uitleg van de systemische familieopstelling. Bert Hellinger is de grondlegger ervan. Hij studeerde filosofie, theologie en pedagogiek en ontwikkelde via de psychoanalyse en meerdere gebieden het concept van familieopstellingen, dat in de Duitstalige landen al furore maakte.
Via zijn methode kunnen - vaak diepliggende en meestal ongeweten - verstoringen aan het licht gebracht worden. Om zo'n systemische familieopstelling te kunnen uitvoeren, is een groep van minimaal 10-15 deelnemers nodig, die onder leiding staat van één of twee begeleiders. Eén van de deelnemers legt zijn of haar probleem voor. De begeleider informeert naar bepaalde gebeurtenissen binnen de familie die mogelijk van invloed kunnen zijn geweest op de klacht(en) van de betreffende deelnemer. Vervolgens geeft de begeleider aan, welke familieleden opgesteld gaan worden en verzoekt de deelnemer om representanten van die familieleden uit de groep te selecteren. Deze representanten worden dan door de deelnemer, op een bepaalde plaats in de ruimte opgesteld. Dit gebeurt stilzwijgend en gevoelsmatig, zonder erbij na te denken.

Deze eerste opstelling geeft dan al een beeld in hoeverre de ordening in een familie verstoord is en op welke wijze de deelnemer, voor wie ook iemand opgesteld staat, verstrikt is in het (nood)lot van een of meerdere familieleden. Het fascinerende is, dat tegelijk met het opstellen van dit familiesysteem, er een energetisch veld ontstaat, dat behoort bij de betreffende familie. De opgestelde personen krijgen gewaarwordingen en sensaties, die niet van henzelf afkomstig zijn, maar absorberen als het ware de energie van het ontstane veld.
Op deze manier kunnen zij uitspraken doen over gevoelens van de mensen die zij representeren, zonder die mensen ooit gekend te hebben' (bron: Bert Hellinger en Luuc Chrsitiaanse.

De kernfusietraining

Je hoeft je slechts open te stellen en ruimte te maken voor de vragen die tijdens je leven op je pad komen.
Soms ben je je eigen klankbord en soms is er uitwisseling met een ander. De samenstelling van de groep kan zeer gevarieerd zijn. Er komen belangstellenden die hierover hebben gehoord van kennissen of die dit op internet zijn tegengekomen. Daarnaast zijn er collega vakbroeders, die in de zorgsector werkzaam zijn.
Bij de kern van de familieopstelling proberen we een idee te krijgen, dat er een aantal innerlijke krachten in ons zijn die intrapsychische conflicten kunnen veroorzaken, waardoor we ons niet prettig gaan voelen. We herkennen daarin al gauw het gekwetste kind, die teleurstellingen en pijn niet heeft kunnen verwerken. Dat gekwetste deel in ons voert vaak de boventoon vanuit een overlevingsstrategie. Vanuit een eigen ik-bewustzijn is het goed mogelijk om het leven in al zijn volheid en vitaliteit te doorleven en te ervaren.

Groei in dit (dieper) zelfbewustzijn vraagt om 'meer weten'. Vandaar dat de methode van Hellinger aansluiting vindt. Als verstrikkingen zijn ontward, kun je met de methode Kernfusietraining de inadequate overlevingsstrategieen, ooit nodig vanuit de verstrikking, effectief ontmantelen. Dit kan ook, tussen de eventuele individuele vervolgsessies door, in een veilge setting thuis, bespoedigd worden met behulp van de zelfhulp-cd's van Luuc, die een onderdeel vormen van de Kernfusietraining.

Wanneer het eigen gedrag wordt doorzien, begrepen en zo mogelijk aanvaard, kan makkelijker belangstelling ontstaan voor nog meer willen weten over je eigen eventuele verstrikkingen.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina