Casus Yola

Het werken volgens het systeem van Hellinger heeft aangetoond dat binnen familieverbanden vergaande verstoringen kunnen ontstaan die generaties lang door worden gegeven, zolang de verstoring niet wordt opgelost. De verstrikkingen in de mens openbaren zich pijnlijk onbewust in de huidige relaties en communicatie met anderen.
Een deelneemster (Yola), heeft een vraag: "Hoe komt het dat ik in mijn familie me niet gezien voel? Dat ik mij een vreemde voel? "
Zij trekt zich even in zichzelf terug en vanuit deze stilte komt haar gevoel boven en vervolgens kiest zij uit de groep haar 'vervangende familieleden. Zij zet deze op een rij en noemt ons hun namen en zet hen tenslotte op een plek zoals ze in het leven staan ten opzichte van haar en van elkaar. oma vader Yola broer Erik Opa moeder zus Anja

Een heel proces komt hiermee op gang.

Opmerkelijk is, dat iedereen langs elkaar heen kijkt. Het zijn losse elementen die bij elkaar staan gegroepeerd en niets met elkaar van doen hebben. Wanneer we op Yola's proces ingaan, merken we dat zij erg alleen staat.
Haar moeder was 9 jaar toen zij haar moeder - Yola's oma - verloor. Yola's moeder raakte verstrikt en geïsoleerd, omdat zij het verlies en verdriet meedroeg van haar vader. De opa van Yola heeft de dood van zijn vrouw nooit verwerkt. Zus Anja heeft haar woede en verdriet opgekropt; zij voelt dat zij altijd alles alleen heeft gedragen, ook de onmacht en woede van haar vader. Zij is drugsgebruikster geworden en schizofreen gebleken, broer Erik is dezelfde weg gegaan.

In deze familieopstelling zien we stap voor stap de onderlinge confrontaties met moeder, oma en zo verder. De groep familieleden begint elkaar weer te zien en er ontstaat een uitwisseling die oud zeer raakt, dat samen wordt beleefd. Tenslotte ontstaat er ruimte voor het vrijmaken en loskomen van hun belemmeringen en oud verdriet. Daarna kan het weer gaan stromen voor Yola en voor haar familieleden.
Opmerkelijk en heel bijzonder in dit gebeuren is, hoe de vraagstelster - die aanvankelijk het proces als observator alleen heeft gadegeslagen - nu zelf zichtbaar verandert. Wat een rust is er in haar gekomen met een heel andere uitstraling. Innig bedankt zij daarna de begeleiders en de plaatsvervangende familieleden. Om met haar woorden te spreken: 'Het is toch ongelofelijk dat door simpel te vragen "wat voel je nu?", wildvreemden antwoorden kunnen geven die van invloed zijn op het begrijpen van ieders aandeel. Hoe al die mensen precies kunnen aanvoelen wat er zich bij mij en bij mijn familieleden afspeelt op gevoelsniveau en dat dit zo helder zichtbaar kan worden. Naast deze verhelderende momenten en het begrijpen van andermans pijn, ben ik mij ook bewust geworden dat ik die pijn niet voor hen hoef te dragen, ondanks het meeleven. Het was een bevrijding te kunnen zeggen, dat het jouw pijn en jouw verdriet is, en dat ik die niet op me hoef te nemen; ik kán en mág dat ook niet. Daarnaast besef ik dat ik ook zelf verantwoordelijk ben voor mijn stappen en mijn eigen pijn. En dat ik daarom goed voor mijzelf dien te zorgen zorgen.'

In ervaringen met familieopstellingen blijkt familiezeer dus overgedragen en diep emotioneel herbeleefd te worden. Het kan heel ver doorvoeren, tot wel in meerdere generaties. Diep gewortelde emoties als verdriet, angst en onvermogen worden ervaren en doorleefd door de betrokken leden van de groep. Het leidt voor allen tot een dieper bewustzijn in wat er onbewust en bewust in ons leeft. Wat vrijgekomen is, zal uiteindelijk ook helend doorwerken op de familieleden van de vraagsteller, de deelnemers en de toeschouwers van deze groep. Hier wordt gewerkt aan ieders individualiteit en aan het heil van een familieziel.

Via deze volstrekte onbekenden / neutrale representanten wordt zichtbaar gemaakt waar de emotionele spanningsvelden binnen deze familie zich aftekenen. Er ontstaat als het ware een zichtbaar psychologisch patroon, waardoor de vraagsteller en alle betrokkenen inzicht krijgen in wat er gaande is en/of wat er gaande is geweest. Alle (diepe) emoties blijken door de 'gekozen tijdelijke vervangfamilieleden' van top tot teen lijfelijk ervaren te worden. Dit is voor de ratio (denkwereld) een onverklaarbaar bewijs van belevingen en emoties, het maakt het gebeuren voor eenieder ontroerend écht en waardevol.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina