Table of contents
« Vorige Volgende »
Reactie op de recensie door Luuc Christiaanse (ingezonden aan Psychologie magazine op 8 september 2003)

Een wijzer, uitgebalanceerder mens word je door steeds een brokje kennis in je brein te integreren, en dat is een lange, lange weg, die natuurlijk een heel leven duurt. Een quick fix bestaat niet. Misschien is dat wel waarom je haren even overeind gaan staan als je het boekje leest van de zelfhulp-cd ’De Ont-knoping’. Hier zouden we het wondermiddel in handen hebben, en wel voor iedereen: of je nu lijdt aan wijsneuzigheid, een minderwaardigheidscomplex, rugklachten of pornoverslaving. Toch is het een sympathieke cd. Maker Luuc Christiaanse- zowel therapeut in de natuurgerichte – als in de regulier geestelijke gezondheidszorg – praat onder begeleiding van ontspannende muziek en met een prettige –licht hypnotiserende stem op je in, waardoor je snel inleeft in de voorstellingen die hij oproept.

O.K. Edwin, je hebt de inleiding, in het tekstboekje bij de cd dus niet gelezen. Het was kennelijk voor jou ook niet nodig want je begreep al dat je niet kunt veranderen door één keertje een zelfhulp-cd te draaien. Maar suggereer dan niet alsof daar in het boekje bij de cd in de inleiding niets over geschreven zou zijn. Letterlijk staat er: ’De oefeningen op de cd pretenderen niet een langdurig therapie of coachingstraject te kunnen vervangen’. Dat zou inderdaad ook al te mooi zijn. Het tekstboekje bij de cd, is daar namelijk op meerdere plaatsen wel duidelijk in. De cd kan wel als hulpmiddel aangewend worden bij de lange ontwikkelingsweg die we volgen. Daar zijn we het dan over eens Edwin, maar zég dat dan ook in je recensie. Natuurlijk komt het aardig over dat je het toch een sympathieke cd vindt. Daar doe je je lezers en de makers dan niet te kort mee.

Maar wat maakt dat je de lezer de mogelijkheden van de cd onthoudt door ze geen reëel beeld te schetsen wat ze er van kunnen verwachten. Het is in je te waarderen dat je niet klakkeloos gelooft wat er staat en dat je kritisch blijft kijken en luisteren naar wat er geboden wordt. Het is inderdaad geen wondermiddel, maar wel een stuk zelfhulpgereedschap, waar na elkaar, veel soorten verschillende blokkades kunnen worden verkend, herkend, opgelost en waar vastgeroeste-denkbeelden mee kunnen worden losgeweekt. Motivatie, vertrouwen en hoop zijn kwaliteiten waar een veranderingstraject door wordt bespoedigd. Leg dan niet gelijk een bom onder die belangrijke aspecten, die van de zijde van de gebruiker zelf dienen te komen, door gelijk maar wat demotiverende belemmerende overtuigingen te projecteren op je lezerskring. Dat het niet voor iedereen gegeven is om door middel van zelfhulp je zelf helemaal terug te vinden komt wel degelijk in het tekstboekje aan de orde. Er zullen altijd mensen zijn, die therapeutische begeleiding naast de zelfhulp-cd nodig hebben of die het klankborden van een coach of de ondersteuning van een therapeut prettig vinden, terwijl ook zij tegelijkertijd bezig blijven met het werken met de zelfhulp-cd’s.

En trouwens, Edwin, een completer mens word je niet alleen door steeds weer een brokje kennis in je brein te integreren, wat jij gemakshalve stelt. Waar het bij De Ont-knoping nou juist om gaat is om je gevoel en verstand meer in harmonie te brengen, zodat je een completer mens wordt die niet alleen op zijn ratio vertrouwt maar eerst zijn gevoel verkent en dit afzet tegen zijn ratio en dan pas kiest wat hij of zij zal doen in een bepaalde situatie. En dat is dan de winst: overlevingsstrategieën en automatisch reflexmatig gedrag loslaten, weer durven voelen en, … dan meegaan met de stroom…. in plaats van meegaan met een stroming (vele stromingen blijken achteraf dwalingen).
De ervaring leert dat de meeste zelfhulpboeken niet meer dan drie keer achter elkaar gelezen worden. Daar ligt nu juist het verschil, Edwin. De bedoeling van deze zelfhulp-cd is dat je er, net als bij de eerder uitgebrachte cd´s, gedurende een periode wekelijks een paar keer of dagelijks naar luistert, steeds weer voorafgegaan door een hulpvraag aan je zelf. Die mensen gaan dus een soort therapie aan met zichzelf, lijkt je dat niet boeiend? Dit, totdat dit tot inzicht leidt en het veranderingsproces kan worden ingezet, ondersteund door de tweede oefening op de cd. Voor het veranderingsproces is minstens het voornemen nodig om te willen veranderen. Dat motivatie, een beetje geloof in de theorie, en hoop op verandering daarbij helpen kan, mag duidelijk zijn. Ontneem je lezers dat dan alsjeblieft bij voorbaat niet, Edwin.Als recensent heb je een belangrijke rol, die je niet moet onderschatten, zeker niet als je voor Psychologie schrijft.

Een voorbeeld van een metafoor:
Ouders die hun kinderen door voorbeeldgedrag inspireren en motiveren, hebben over het algemeen evenwichtige en zelfverzekerder kinderen met meer zelfvertrouwen. Vaker dan ouders, die hen vertellen dat het leven een moeilijke lange lange weg is en dat nieuwe dingen leren niet zomaar gaat. De ene ouder zal het kind zoet houden met snoepjes, als hij niet de puf heeft om het kind aandacht te geven. Een ander type ouder zal ze voorzien van geestelijke voeding door in te gaan op hun behoeften of ze verhalend en op een boeiende wijze sprookjes te vertellen. 

Zo kun je als Volwassene ook besluiten om het kind in jezelf te blijven voeden met krachtige beelden en metaforen in plaats van met pillen, als het zich niet helemaal goed voelt. En dat een dergelijke aanpak kan helpen kun je ondermeer op mijn web-site lezen.
Hoe meer we hoop blijven houden, vertrouwen hebben in de mogelijkheden om te veranderen en daar gemotiveerd in te blijven, hoe grotere stappen per keer gezet kunnen worden. De Ont-knoping kan daar een belangrijk hulpmiddel bij zijn mits er dus een duidelijke hulpvraag aan vooraf gaat. Bij het vooraf ’niet stellen‘ van een hulpvraag werkt de cd niet verder dan een gewone ontspannings-cd. Het is niet de ‘aannemelijkheid van de theorie‘ die de-in-de-jeugd-verankerde-gedragspatronen en vastgeroeste-denkbeelden kan veranderen, maar vooral de kracht van de motivatie om te willen veranderen, als ook het vertrouwen en de hoop op de mogelijkheid dat dit ook snel kan. De doelbewust gekozen metaforen op de cd bereiken het onbewuste makkelijker door de indirecte suggestieve werking ervan. Dit werkt beter dan wanneer dingen zouden worden opgedragen. Op de cd komen dan ook bewust geen directe suggesties voor. De werking van de krachtige metaforen kent iedere leek die wel eens naar een saaie lezing heeft zitten luisteren en waar toch een krachtige metafoor of een passende grap in verwerkt zat, die de boodschap van de lezing op onbewust niveau in zich droeg en daardoor juist blijft hangen…...

Ik wens een ieder die dit leest en aan zichzelf wil werken, met of zonder ‘De Ont-knoping‘ veel vertrouwen, hoop en motivatie toe om daar waar sprake is van vastgeroeste patronen en dito denkbeelden deze los te laten en ze te vervangen door Bewustzijn

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina